13 Nisan 2016 Çarşamba

CENNETTEPE (Erythrai) KAZI ÇALIŞMALARI

1) CENNETTEPE KAZI ÇALIŞMALARI

2010 yılından beri Cennettepe’de Tel örgü dışında başlattığımız kazılar da bu yıl da beşi yeni
olmak üzere toplam altı açma açılarak devam edilmiştir.

Erythrai Antik KentCennettepe Mevkii’ nin batısında bulunan 2012 yılında kazısı yarım kalmış olan 014 açmada
12.07.13-13.07.13 tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır.
Bu açmada hemen 10 cm derinlikte bulunmuş olan Erken Tunç Çağı seramikleri, Erken Tunç
Çağı katının da eğimli olan arazinin bu alt kodunda çıkma olasılığı üzerine açılmaya
başlamıştı. Daha önceki çalışmalarda ortaya çıkarılmış olan doğu kesitindeki su kanalı ve yeni
çalışmalarda açmanın kuzeybatı köşesinde yüzeyden 30 cm derinlikte karşılaşılan döküntü taş
birikintisinin dışında açmanın geri kalan bölümünün anakayadan oluştuğu tespit edilmiştir.
Anakaya yüzeyden 25 cm derinlikte ortaya çıkmıştır. Ancak açmanın batısında Anakaya
üzerinde görülen kanalın ve kesite de giren hemen üzerindeki taş yığıntıların doğal olup
olmadığı tartışmalıdır. Açmadan az sayıda Geç Roma ve Erken Tunç çağı olmak üzere, üst
kodlardan aktığı anlaşılan parça halinde seramikler ele geçmiştir.

ERT12/13 CT015Cennettepe kazı alanında Erken Tunç Çağı Tabakasını aydınlatmak için yapılan çalışmada
ikinci alan yine daha 2012 de kazısı yapılmış ve yoğun Erken Tunç Çağı malzemesi ele
geçmiş CT 12-015 açmasıydı. Açmanın güneyinde ve batısında1.yüzyıla ait Roma
duvarlarının yer aldığı 5.20x4.20 metrelik bir alanda derinleşilmiştir. İlk seviyelerden itibaren
alanı adeta ikiye bölen kırmızı ve kahverengi oldukça sert bir toprak yapısıyla karşılaşılmıştır.
Tepenin eğiminden kaynaklanan bu durum sebebiyle aynı seviyelerde alanın doğu kenarında
kırmızı renkli, oldukça sert toprak yapısıyla Erken Tunç Çağı tabakası belirmeye başlarken,
batı kenarda Geç Dönem malzemesi içeren kahverengi dolgu toprak devam etmektedir.
Öncelikli olarak düzgün bir plan vermeyen döküntü taşlar kaldırılmıştır. Ele geçen siyah,
kahverengi ve kırmızı astarlı, perdahlı Erken Tunç Çağı II’ye ait seramik buluntular arasında
siyah perdahlı bir tankarta ait boyun kısmı, ağız kenarında diagonal kazıma bezeme bulunan
çömlek parçası, gaga ağızlı ve boyundan kulplu testi parçaları ile kabaralı, parlak perdahlı
kulp parçası bulunmuştur. Ayrıca Erken Tunç Çağı II’ye ait siyah astarlı ve perdahlı
tümlenebilir bir çanak ele geçmiştir.
Ele geçen diğer buluntular arasında çakmaktaşından iki tane dilgi, taş balta ucu ve pişmiş
toprak, çift koni bir ağırşak bulunmaktadır. Geç Dönem seramiği arasında ise belirgin bir
yoğunluğa sahip protogeometrik parçalar gelmiştir. Alanın güneydoğu kenarında döküntü
taşların kaldırılmasıyla devam eden derinleşmede aralarında azımsanmayacak miktarda boyalı
seramik örneklerinin bulunduğu çoğunlukla Geç Dönem malzemesinin ele geçtiği bir çukur
tespit edilmiştir. Bu çukurun sona ermesiyle birlikte doğu-batı doğrultusunda uzanan bir
duvar açığa çıkmaya başlamıştır. Bu duvar Erken Tunç Çağı’na aittir.
Açmada öncelikli olarak döküntü taşlar, çukur ve Geç Dönem dolgusu kazıldıktan sonra,
Erken Tunç Çağı’na ait kırmızı renkli ve oldukça sert bir yapı gösteren kontekste
derinleşilmiştir. Alanın tam ortasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen
biçiminde bir mekan açığa çıkarılmıştır.
Oldukça kısıtlı iki alanda ve kısa süreli çalışılmasına rağmen Erken Tunç Çağı’na ait önemli
verilerin elde edildiği Cennettepe kazı alanında bu tabakaya ait kazılar imkanlar
doğrultusunda devam ettirildiğinde çok daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılacağı açıktır.


kaynakça: www.ttk.gov.tr/

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder