4 Kasım 2014 Salı

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3 Kayıtları Başladı

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3 Kayıtları Başladı
Yarışmanın Amacı Nedir?
Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, halkımızın özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olmaktır.
Neden Peygamberimizin Hayatı?
Bu bölümün cevabını Prof. Dr. M. Es’ad Coşan Hocaefendiden alalım;
“Allah’ın en sevgili kulları peygamberleridir. Çünkü onları kendisine elçi olarak seçmiş, vahyine mazhar kılmış, insanlara onlar vasıtası ile emirlerini göndermiştir. İnsanların en şerefli tabakası peygamberlerdir. Peygamberlerin eşrefi, eşrefü’l-mürselîn, seyyidü’l-evvelîn vel’âhirîn, imâmü’l-müttakîn, Peygamber Efendimiz’dir. Bir müslümanın önce Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimiz’i iyice tanıması lazım! Allah’ın emirlerini tutan bir 
müslüman olarak yaşamak isteyen ne yapmalı? Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimiz’i kendisine örnek almalı, sünnetini, hayatını, zihniyetini, hayatı hakkındaki görüşleri öğrenmeli, kendisini ona göre ayarlamalı. Çünkü Kur’an’ı ondan daha iyi anlayabilmiş, Allah’a güzel kulluk yapabilmiş kimse 
yok. En güzel kulluğu yapan, Kur’an’ı en iyi anlayan o. En iyi müslümanın nasıl 
olması gerektiğini düşündüğümüz zaman karşımızdaki en güzel numune, 
örnek insan, parmakla gösterilecek, ibret alınacak, uyulacak insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz…”
(1 Haziran 1996, istanbul) – http://www.mecmerkezi.org/Categories/248/peygamberimiz_i_ tanimaliyiz.aspx)
Neden Bu Kitap?
Âyet ve hadisler esas alınarak hazırlanan bu kitap, Kur’an’da adı geçen peygamberlerin hayat ve mücadelelerini, mücadele usullerini bir bütünlük içerisinde vermektedir. Özellikle Peygamber Efendimiz’in farklı şartlarda, örnek usul ve yöntemlerle gerçekleştirdiği tevhid mücadelesini hayatının akışını esas alarak kısa, açık ve anlaşılır ifadelerle anlatılmasından dolayı bu kitabı tercih ettik.
Geleneksel hale getirdiğimiz ve katılımın her yıl artarak devam ettiği Ufka Yolculuk Kültür Yarışmalarımız vesilesiyle bu kitabın bizlere örnek bir hayat modeli sunacağını düşünüyoruz. Bu vesile ile öğrendiğimiz bilgilerin, işleyeceğimiz amellerin dünya ve ahiret saadetimize vesile olmasını arzu ediyoruz.
Yarışma Tanımı
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları H.1436 / M.2015 yılında Türkiye de Türkçe, Dünya genelinde ise İngilizce dilinde düzenlenecektedir. Yarışma Türkçe dilinde “Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi / Prof.Dr. İsmail Lütfi Çakan, N.Mehmet Solmaz” kitabından, İngilizce dilinde “Muhammad / Martin Lings” kitabından yapılacaktır. Yarışma Türkçe dilinde 5 (beş) farklı kategoride İngilizce dilinde ise tek kategori olmak üzere toplamda 6 farklı kategori de düzenlenecektir. Sınav yazılı olarak sorulan toplam 100 çoktan seçmeli soru ile (test) yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.
Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara  e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.
Yarışma Düzenleme Kurulu:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.
Yarışma Sınavı:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.
Yarışma Sınav Merkezleri:
Yazılı Sınavlar: Yarışma sınavının yapılacağı, 15 veya daha fazla yarışmacının katılacağı yerleşim merkezidir.
Online Sınavlar: Online sınava katılacak yarışmacılarımız interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.
Yarışma Sınav Merkezi Kurulu (Proje Ortağı Kulüpler):
Yarışma Düzenleme Kurulunun, Yarışma Sınav Merkezinde bulunan temsilcisi ve bu merkezde yarışmayı organize eden kuruldur.
YARIŞMA PROGRAM ORGANİZASYONU
Yarışma,  Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü  tarafından birlikte organize edilmektedir. Yarışmanın merkezi proje ortağı ise Son Peygamber Platformu  dur. Ayrıca yarışma; sınav merkezi açılacak illerdeki Gençlik Kulüplerinin (proje ortağı kulüpler) işbirliği ile organize edilmektedir.
YARIŞMANIN AMACI
Toplumun her kesimini Son Peygamberin (sav) mesajları ile buluşturarak Allah’ın rızasını kazanmak
Toplumda Son Peygamber (sav) algısı oluşturmak
H.1436 / M.2015 yılı içerisinde Peygamber Efendimizin sav hayatının okunmasını ve hayata tatbik edilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.
Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak ve Son Peygamber (sav) in bakış açısını topluma kazandırmaktır.
YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI  ve  BAŞVURU
Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular
Yarışma 6 (altı) farklı kategoride yapılacaktır. A, B, C, D ve E Kategorileri Türkçe dilinde F kategorisi ise İngilizce dilinde yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.
A Kategorisi: 1 Ocak 2015 tarihi esas alınarak,14 yaşından küçük olanlar, (01.01.2001 tarihinden sonra doğanlar)
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Mekke Devri Tevhid Mücadelesinden itibaren kitabın sonuna kadar (456 Sayfa)
B Kategorisi: 1 Ocak 2015 tarihi esas alınarak,14 yaşından büyük, 19 yaşından küçük olanlar           (1 Ocak 1996 – 31 Aralık 2000 arası doğanlar)
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Mekke Devri Tevhid Mücadelesinden itibaren kitabın sonuna kadar (456 Sayfa)
C Kategorisi: 1 Ocak 2015 tarihi esas alınarak,19 yaşından büyük olanlar, (31.12.1995 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar)
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı (686 Sayfa)
D Kategorisi/İhtisas Kategorisi:  Din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler…), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarışacaklardır. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir. Ayrıca kendini bu alanda yeterli gören diğer yarışmacılarımızda bu alanda sınava girebilirler.
NOT: 2 yıllık İlahiyat ön lisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat ön lisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dahil değildir. Bu sınıftakiler yaşlarına göre uygun kategorilerde yer alacaklardır.
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı (686 Sayfa)
E Kategorisi: Yarışmaya Türkçe dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı gözetilmemektedir.
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı (686 Sayfa)
F Kategorisi: Yarışmaya İngilizce dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı gözetilmemektedir.
Sorumlu Olduğu Kitap; Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources / Martin Lings
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı
Yarışma Katılım Bilgileri
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)
Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.
Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru) belirlenebilecektir. Yarışma Düzenleme Kurulu, sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il sınav merkezine ya da yakın bir ildeki yarışma sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.
Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve sms yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Ocak 2015 Cumartesi günüdür.
NOT: Yarışmaya;
 • Zinde Gençlik Spor Ve izcilik Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları, Son Peygamber Platformu Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 • Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 • Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.
MERKEZİ ÖDÜLLER:
A-B-C-D  Kategorileri İçin
Birinci olanlara         : 2 adet Umre + 2500TL
İkinci olanlara           : 1 adet Umre + 1500TL
Üçüncü olanlara       : 1 adet Umre + 500TL
4.-10. olanlara          : iPad mini
Not: 18 yaş altında olanlara veya bayanlara tek başlarına umre vizesi Suud Konsolosluğu tarafından verilmemektedir. Bu şekilde ödül kazananalar yanlarında babası, amcası, dayısı, eşi (bayanlar için) veya 18 yaşından büyük erkek kardeşini götürmeleri gerekmektedir. Bu kazanmış oldukları umre ödülünü istedikleri kişiye devir de edebilirler.
E ve F Kategorisi
Birinciye                    : SONY NWZ-E474 mp3 player (8GB)
İkinciye                      : SONY NWZ-B173 mp3 player (4GB)
Üçüncüye                  : SONY NWZ-B172 mp3 player (2GB)
İl Ödülleri:
Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B ve C kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz. (D kategorisinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.)
YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ
www.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde, 29 Mart 2015 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.
YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nufüs Cüzdanı, Pasaport vb) ve web sitemizden çıkartacakları sınav giriş belgeleri ile katılacaklardır.
Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.
Yarışma sınav kuralları www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanacak ve yarışmacılara sınavdan önce okunacaktır.
Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.
Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
Sorular çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.
YARIŞMA KİTABI VE SINAVI:
Yarışma soruları, her kategori için belirtilen kitap ve konulardan hazırlanacaktır. A kategorisinde 80 soru, diğer kategorilerde ise yarışmacılara toplam 100 soru sorulacaktır. Her kategori için toplam sınav süresi 120 dakika olacaktır. Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.
Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kağıdı verilecektir.
Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.
Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, yarışma organizatörü Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü genel merkezine gönderilecektir. Cevap anahtarı sınav günü saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com  adresinden yayınlanacaktır.
Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, yarışma sınav süresi içerisinde kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacıların yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına tutanak tutarak karar verme konusunda yetkilidir.
Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname,   program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.
Yarışma sınavında değerlendirme, Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu kararı ile  gerçekleştirilecektir.
Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda,  yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir. Bu durumları kayıt altına almak için tutanak tutulacaktır.
İ. SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
Sınav sonuçlarının puanlanması ve derecelendirilmesi aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.
 1. Puanlama: Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.
  1. 4 kategori (A, B, C, D) ayrı ayrı ele alınacaktır.
  2. Eşit puanlı adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer alacaktır.
  3. Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.
  4. Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.
   • %5 e kadar 5 puan
   • % 5-10 arası 4,5 puan
   • %10-20 arası 4 puan
   • %20-30 arası 3,5 puan
   • %30-40 arası 3 puan
   • %40-100 arası 2,5 puan
  5. Her 4 yanlış soru için 1 puan (soru başı 0,25) düşülecektir.
  6. En yüksek puan 70 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
  7. En yüksek puana 70 e eşitlenip diğer puanlar 70 üzerinden hesaplandıktan sonra; bütün puanlara 30 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100, en düşük alan kişi (Bütün soruları yanlış yapan) ise (100*-0,25)+30=5 puan almış olacak.
A, B C, D Kategorileri için Derecelendirme: (Türkçe sınavlar)
Derecelendirme Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 kategoride olacaktır.
E Kategorisi için Derecelendirme: (Türkçe online sınav)
Derecelendirme Dünya, Türkiye, İl, İlçe şeklinde 4 kategoride olacaktır.
F Kategorisi için Derecelendirme: (İngilizce online sınav)
Derecelendirme Dünya, Ülke şeklinde 2 kategoride olacaktır.
YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma Türkiye Geneli sonuçları,   15 Nisan 2015 saat:10.00 da,  www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.
ÖDÜLLERİN TAKDİMİ
Türkiye geneli ödülleri, 3 Mayıs 2015 Pazar günü saat 20.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres  www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3 e girenlerin yol ücretlerini ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz karşılayacaktır.
İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından en geç, 2 Mayıs 2015 Cumartesi gününe kadar takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.
İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 3 Haziran 2015 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendileri yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır)  Aksi takdirde 3 Haziran 2015 ten sonra hak iddia edemeyeceklerdir.
YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
YETKİLİ KURULLAR
Yarışmanın Sahibi:
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü  
Merkezi Proje Ortağı:
Son Peygamber Platformu
Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yarışma Komisyonu
Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Zinde GSK Komisyon Üyeleri):
Adem Öztürk
Yahya Özkul
Berg Göktürk Deligöz
Bayram Eryılmaz
Muhammed Zahid Uysal
Selman Ecirli
M.Kemal Çakıcı
İbrahim Tekmen
Oktay Karakuş
Safa Hastürk
Mustafa Semih Şen
Mehmet Fatih Cansız
Soru Hazırlama Kurulu:
Yarışma soruları, Son Peygamber Platformu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.
BİLGİ – İLETİŞİM
Adres       : Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. Market Sokak No:1/3 Üsküdar/İSTANBUL
Web          : www.ufkayolculuk.com
E-posta    bilgi@ufkayolculuk.com
 Proje Ortağı Kulüplerimiz/Derneklerimiz
Sıraİllerİl Temsilcisi/Yardımcısı       Adı-SoyadıCep Telefonuİl Temsilcisi&Yardımcısı EmailiKulüp/Dernek Bilgileri
1Adanaİrfan Uysal0505 265 7932irfanuysal71@hotmail.comAdana Keşşaf Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Murat İDİN0505 388 0710muratidin@mynet.com
2AdıyamanBayram KURNAZ0533 498 9199bayramkurnaz0202@gmail.comSafvan Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Muhittin KUCAK0507 475 2085muhittinkucak@gmail.com
3AfyonkarahisarDilaver Kayacan0505 275 2814dilaverkayacan@hotmail.comNecat Gençlik ve Spor Kulübü
Mehmet ERDEM0532 694 2063Mehmeterdem03@gmail.com
4Ağrıİnan YÜKSEL0553 608 9499inanyuksel@outlook.comAğrı Çevre,Eğitim,Gençlik ve Spor Kulübü
Süleyman UĞURLU0541 549 2991suleymanugurlu_1453@hotmail.com
5Amasyaİdris BEKTAŞ0536 961 8047i_bektas@hotmail.comNehir Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
6AnkaraMutlu YAMAN0505 573 2796myaman1975@hotmail.comAnkara Gençlik, Spor Ve İzcilik Kulübü
Hüdayi YILDIZ0541 630 9790hudayiyildiz@gmail.com
7AntalyaMehmet MERDUN0505 248 2872merduni@hotmail.comAntalya Dinamik Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü
Meral ATAY0533 590 9482ataymeral@hotmail.com
8ArtvinAhmet Bey0542 647 7765
Osman TAŞKIN0530 746 5857
9AydınEmrah Demir0505 749 7827emrah_demir@outlook.comAktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Erdinç DİNLETİR0539 605 8196
Akif GANİOĞLU0545 312 5325
10BalıkesirMelih GÜLGÖNÜL0531 383 4719Melihgonul1994@gmail.comBalıkesir Vitamin Gençlik Kulubü
Necdet Burak SÖZER0536 589 8417Nb_sozer@hotmail.com
Vahdettin ÇİFTÇİ0532 277 3083vahdettinciftci@gmail.com
11BilecikTurgay Birgül0532 334 7525turgaybirgul@hotmail.comŞeyh Edebali Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Adnan YILDIZ0505 675 9507adnanyildiz@gmail.com
12BingölŞenol YILDIZ0533 654 8670S7yildiz@gmail.com
13BitlisRahmetullah ERKOÇ0546 721 0827Sefa.erkoc@hotmail.com
14BoluMuhammet Perçin0505 384 6799percin69@hotmail.comKartalkaya Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Şerafettin Er0505 596 7250serafettiner@gmail.com
15BurdurAli Mutlu0532 260 3255fuzuli_can@hotmail.comHayat Sosyal Gelişim, Gençlik ve Spor Kulübü
Serdar ALBAYRAK0505 564 8515mserdaralbayrak@hotmail.com
16BursaMehmet Göçmez0553 421 5581mehmetgocmez2009@hotmail.comİrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Ümit KURŞUN0544 856 2991U_kusrun_16@hotmail.com
17Çanakkale Serdar Bal0505 314 0542serdar.bal@hotmail.comÇanakkale Sosyal Gelişim, Spor ve İzcilik Kulübü
Cem Deniz MUTLU0542 710 8874By_cem_17@hotmail.com
18ÇankırıOsman Nuri UÇAK0537 372 1885osmanucak68@hotmail.com
Duran KARAKOYUN0542 785 3311yeniyapan65@hotmail.com
19ÇorumMecit KUTU0537 870 6717mecit_kutu@hotmail.comÇorum Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü
Ferit İNÇEL0506 366 8497feritincel@hotmail.com
20DenizliMuhammed İkbal Yıldız0505 200 3790m_ikbalyldz@hotmail.comAsil Gençlik Spor ve İzcilik Kullubü
Şaban Zihnigönen0535 655 0015zihnigonen@msn.com
21DiyarbakırBurhanedtin Turan0536 780 6464gocmenilaclama@gmail.comCoşku Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği
Mehmet Karakoç0532 423 5673mehmedkarakoc@hotmail.com
22EdirneErteğrul HALAŞLI0546 960 3379ertugrulhalasli@hotmail.com
Mustafa Esa’d TEZCAN0506 701 0933esadxe@gmail.com
23ElazığGürkan Öztürk0536 957 1910gurkan-ozturk1@hotmail.com
Ferhat UYGAN0505 647 8894ferhatuygan@hotmail.com
24ErzincanBurak US0543 811 7884burak@sehaweb.com
25Erzurumİdris ALTINIŞIK0506 913 9499idris0525@hotmail.comKotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü
26EskişehirÇetin LİNÇ0506 556 7270Cetindinc26@hotmail.comFatih Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü
Akın KURTARAN0537 586 4768akinkurtaran@hotmail.com
27GaziantepMehmet TANDIRCIOĞLU0533 023 3932Mehtan87@hotmail.comSeyyah Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Mehmet SAÇIKARALI0507 774 8026Me_sacikarali_2009@hotmail.com
28GiresunZekeriya YAKAR0546 809 1302yakar.z@hotmail.comÇotanak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
29GümüşhaneOrhan FAZLIOĞLU0536 610 7429orfazlioglu@hotmail.com
30Hakkariİlhami İLCİ0505 251 4574ilci02@yahoo.comBilgi Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
31HatayLütfi TAKCI0535 899 9385Lutfi_takci@hotmail.comKaşif Gençlik, Spor ve İzcilik Kulubü
Rüstem ATEŞOĞLU0539 818 0818Rstm1907_18@hotmail.com
32IspartaSefer Kutlu0542 647 8099kutlusefer@gmail.comIsparta Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Yavuz ŞAHİN0555 456 5310Yavuz.shn@hotmail.com
33MersinHamza Yaman0505 575 1076hamzaabdullah21@hotmail.comDora Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü
İsmail EYİCİOĞLU0505 273 4346eyiceoglu@hotmail.com
34İstanbulFatih KARAKURT0536 658 44 92f-karakurt77@hotmail.com
İbrahim ÇELEN0533 630 0388ibrahimcelen@gmail.comİstanbul Sosyal Gelişim Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ekrem YAZICI0534 928 7973glstn_ekrem@hotmail.comGülistan Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
35İzmirAli Mazı0535 793 4676alimazi@hotmail.comAsil Gençlik Spor ve İzcilik Kullubü
Melih CENGİZ0532 599 3838melihcengiz@gmail.com
36KarsEngin ÇELİK0532 166 9744engincelik@kafkas.edu.tr
37KastamonuZiya SÜMER0535 935 5399Ziya.sumer@hotmail.comTosya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Mehdi Tuğrul0505 314 7660mtugrul37@hotmail.com
38KayseriMehmet Faruk ER0505 264 9976mehmetfaruker@hotmail.comPozitif Gençlik, Spor ve İzcilik Kulubü
 Abdülkadir KOÇ0544 878 1992Kocabdulkadir68@gmail.com
39KırklareliÜmit ARSLAN0542 679 9632umyt@hotmail.com
40KırşehirHabip AVCI0507 518 9140Habib-40@hotmail.com
Furkan CANLI0505 846 3235mfcwpp@hotmail.com
41KocaeliNedim ARSLAN0505 293 0317enesnedim@hotmail.comLider Gençlik Spor ve İzcilik Klübü
Mustafa ÇELİKBİLEK0536 417 9103Mustafacelikbilek36@hotmail.com
Süleyman CEYHAN0536 762 6757suleymanceyhan@hotmail.com
42KonyaOrhan İNAL0535 666 3739Orhan_inal@yahoo.comErdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Ahmet ALTIKULAÇ0505 795 5742altikulaca@hotmail.com
43KütahyaBayram Ovacık0505 757 1542bayramovacik@hotmail.comZinde Gençlik  Spor ve İzcilik Kulübü
44MalatyaHulusi ARIKAN0536 527 4503Hulisi44@gmail.comÖncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Mehmet Hanefi SELDÜZ0543 534 0301mhanifi@tnn.net
45ManisaMehmet Dalgıç0535 219 0674mdalgic1974@hotmail.comSancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
İbrahim GÜMÜŞ0537 665 5424Gumus2045@hotmail.com
46KahramanmaraşHalil İbrahim Akcan0505 296 75080571muharrem1434@gmail.comLider Gençlik Spor ve İzcilik Klübü
Menderes KARAKUŞ0505 382 8720mekarakus@hotmail.com
47MardinADİL ÇELİK0505 591 5336adilcelik47@hotmail.com
MEHMET Sait AZ0505 436 8719m.saitaz@hotmail.com
48MuğlaCemil Çetin0536 944 6674cemilcetin1965@gmail.com
49MuşÖmer MİRZE0507 773 9786omermirze@gmail.comMuş Çevre Eğitim, Kültür, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği
50NevşehirÖmer Pak0533 470 0898avomerpak@hotmail.com
ZAFER BAKUM0533 306 1786zaferbakim@hotmail.com
51Niğde Hüsmen Gazi Karaca0554 403 0446husmenkaraca@hotmail.comCevher Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Mücahit Fatih BOLAT0507 624 4440mucahidfatih@gmail.com
52OrduMehmet ÖZTÜRK0505 500 9855Mehmet52.ordu@hotmail.comİdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ali DERE0505 267 0061
Selahattin ÇAKIR0506 295 6133
53RizeFatih DAĞDELEN0545 471 0496aksa001@hotmail.comRize Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
54SakaryaMustafa Dinç0505 382 4332mustafa42dinc@gmail.comSakarya Gençlik Spor ve İzcilik Klübü
Ömer Kara0533 497 0281 necipomer@gmail.com
Osman ŞAHİN0555 977 3137osmansahin@hotmail.com
55SamsunRamazan AĞIRTAŞ0505 591 3152ramazanagirtas@hotmail.comYıldız Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
56SiirtMustafa CAN0538 95 9407Vetcan85@hotmail.comBilgi Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
57SinopŞükrü Eraltan0505 691 6203seraltan576@hotmail.com
58SivasOsman KARATAŞ0505 525 3902osmankrts58@gmail.comSivas Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ahmet Zahid ERBAŞ0507 764 1213ahmetzahiterbas@hotmail.com
59TekirdağHüseyin Tanatmış5378844541htanat59@hotmail.comBalkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Şaban Gümüş5336672104balkangenclikiz@hotmail.com
Ümit YADİGAR0533 232 2837
60TokatBünyamin GÜRBÜZ0505 477 7869bg.46@hotmail.comDeha Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
61TrabzonMehmet Burak GÜLSUYU0532 163 2941m_gulsuyu@mynet.com
62TunceliGürkan ÖZTÜRK0536 957 1910Gurkan-ozturk1@hotmail.com
 Ferhat UYGAM0505 647 8894ferhatuygun@hotmail.com
63ŞanlıurfaYusuf SABUNCU0506 166 5703Akrayusuf632@outlook.comCoşanlar Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ali GEYİK0505 948 4877aligeyik@hotmail.com
64UşakMustafa Ali DEMİR0506 466 1881dermirmehmetali@hotmail.comÇevka Uşak Çevre Kültür ve Ahlak Derneği
65Vanİlhami İLCİ0505 251 4574ilci02@yahoo.comBilgi Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
66YozgatTayfur Erol0546 581 9114tayfurerol@hotmail.comYozgat Sosyal Gelişim, Gençlik ve Spor Kulübü
Kadir KOÇ0535 393 6947
67ZonguldakSalih KÖSEOĞLU0505 511 4391salihkoseoglu67@hotmail.comCiva Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Coşkun USTA0507 241 4374Coskunusta1@hotmail.com
Mustafa ORHAN0541 717 2008Mustafa_orhan_tedas@hotmail.com
68AksarayResul DEMİR0505 384 6984resuldemir@hotmail.comAksaray Çevre, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü
Erdal DARILMAZ0532 577 8544erdaldarilmaz@hotmail.com
69BayburtHamit KUNDAKÇI0532 773 2078hamitkundakci@gmail.com
Yusuf ŞEN0505 590 4555
70KaramanYüksel Işık0505 779 6453yuksel90@mynet.comAtak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulubü
71Kırıkkaleİlker AKGÜN0506 381 9171Akgun.ilker@gmail.comKırıkkale Kale Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Hacı Mehmet ALAĞAŞ0536 944 6276hmalagas@gmail.com
72BatmanYakup İLYA0532 225 5547yilya_02@hotmail.com
73ŞırnakAbdullah KİRAZ0545 929 7484Abd-illa@hotmail.comBilgi Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
 Mustafa GÖK 0534 921 3786Mustafa_gok03@hotmail.com
74BartınEngin Üre0505 394 1022enginure@hotmail.com
Savaş Aktepe0505 664 5127savasaktepe@hotmail.com
Saffet KAÇAN0555 603 9434Sa.kacan@hotmail.com
75ArdahanOsman ERDEM0535 595 4060Osmanerdem71@hotmail.com
76Iğdırİsmail İPEK0536 479 6801siipek22@yahoo.com
77YalovaAbdurrahman Efe0505 485 8863abdurrahmanefe@gmail.comYalova Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü Derneği
Mithat Çelebi0555 559 7523celebimithat@gmail.com
İbrahim SABUNCU0505 332 4936İsasabuncu63@hotmail.com
78Karabükİzzer  ÖZIŞIK0505 858 0587ayhanizzet@hotmail.comGenç Eksen Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü
İdris KAHRAMAN0555 290 6845tbilirli@hotmail.com
Ahmet KAYMAZ0506 420 0318Ahmet_kaymaz88@hotmail.com
79KilisBayram KOYUNCU0506 774 6685polatbey_125@hotmail.comKilis Kaşif Gençlik, Spor ve İzcilik Kulubü
Serdar DEMİRBAŞ0544 553 5674Serdardm7979@hotmail.com
80OsmaniyeMuhammed Alırkılıçaslan0505 391 0917mami_aka@hotmail.comSerdar Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü
Yusuf KÖK0506 577 3065Yusufkok46@gmail.com
81DüzceÖmer Özel0544 974 4498oozel81@hotmail.comDüzce Seri Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Hüseyin Zahid KARA0541 613 3446Kurgu_2112@hotmail.com
Armağan ERCAN0545 543 4099Armağan_ercan1453@hotmail.co
YARIŞMA TAKVİMİ


Basın Bülteni ve İlan

:


7 Zilhicce 1435 / 01 Ekim 2014 Çarşamba

Kayıt Tarihi

:

1 Muharrem – 10 Rebi’ül-ahir 1436 / 25 Ekim 2014 – 31 Ocak 2015

Kayıt Düzeltme İçin Son Tarih

:

15 Rebi’ül-ahir 1436 / 5 Şubat 2015

Sınav Yerlerinin Açıklanacağı Tarih

:

29 Cemaziyelevvel 1436 / 20 Mart 2015 Saat: 20:00

Yarışma Sınav Tarihi

:

8 Cemaziyelahir 1436 / 29 Mart 2015 Pazar Saat: 10.00

Sınav Soru ve Cevaplarının Açıklanacağı Tarih

:

10 Cemaziyelahir 1436 / 31 Mart 2015 Saat: 20:00

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih

:

25 Cemaziyelahir 1436 / 15 Nisan 2015 (Türkiye Dereceleri)

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

:

25-28 Cemaziyelahir 1436 / 15 – 18 Nisan 2015

İl Ödül Geceleri Tarihleri

:

5 – 13 Recep 1436 / 24 Nisan – 2 Mayıs 2015

Türkiye Geneli Ödül Gecesi Tarihi

:

14 Recep 1436 / 3 Mayıs 2015

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder