13 Kasım 2014 Perşembe

Bir Türk Matbaacısı: İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika (d.1674 KoloşvarErdel Prensliği - ö.1745 İstanbulMacar asıllı Osmanlı müteferrika, matbaacıyayımcıyazar ve çevirmen. Osmanlı devletinde basımevi kurup Türkçe kitap yayımlayan ilk kişidir.

Hayatı

Matbaa denilince akla ilk gelenlerden biri olan İbrahim Müteferrika 1674 yılında Macaristan'ın Kolojvar şehrinde doğdu. Türkler tarafından esir olarak İstanbul'a getirildi. Burada Müslüman oldu ve müteferrikalık yaptı. "Müteferrika", sarayda padişah veya vezirlerin işlerine bakan görevlidir Başka diller de bilmesinden dolayı yabancı devletlerle iletişim kuran heyetlerde bulundu. Geçici bir süre için Türkiye'ye davet edilmiş olan Macar beyi Ferenc Rakoezi'nin hizmetine verildi. Macaristan'daki öğrenimi sırasında basım ve hak işlerini de öğrendiğinden matbaa kurmak istedi ve 1719-1720 yılları arasında matbaayı kurmayı başardı. Ölümünden sonra, matbaanın işletme izni Rumeli kadılarından İbrahim Efendi ile Anadolu kadılarından Ahmed Efendi'ye verilmiştir.

Matbaacılığı

İstanbul'da bir basımevi kurmak isteyen Sait Efendi ile tanıştıktan sonra bir matbaa kurmak için çalışmalara başladı. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa onların düşüncelerini destekledi. Matbaanın açılmasına ancak dini olmayan eserler basmak şartı ile izin verildi ve Şeyhülislâm Abdullah Efendi'den dinle ilgili olmayan eserlerin basılabileceği yönünde bir fetva alındı. Makina ve Latin alfabesi kalıpları yurtdışından getirtildi. (Arap alfabesi kalıplarının kaynağı ise açık değildir ve Müteferrika tarafından yapıldığına dair bulgular vardır.[1]Yalova'da bir kâğıt fabrikası (Kağıthane-i Yalakabad) kuruldu.[2] 16 Aralık 1727 tarihinde matbaa çalışmaya başladı[3]. Matbaanın ilk basılan kitabı Vankulu Lügatı oldu. Ardından tarih ve coğrafyayla ilgili ve sözlük olan 16 eser daha yayımladı ve bastığı toplam eser sayısı 17'yi, cilt sayısı ise 22'yi buldu.[4]

Matbaada Basılan Kitaplar

Matbaada basılan ilk kitap Vankulu Lugatı idi. 500 adet basılmıştı. Bu kitapların tamamı satıldı. Daha sonra Tuhfetü’l-Kibār, Tārīh-i Seyyāh, Hindi’l-Garbī, Tārīh-i Tīmūr, Tārīhü’l-Mısır, Gülşen-i Hulefā, Grammaire turque, Usūlü’l-Hikem gibi kitaplar basıldı. Bunlardan Grammaire turque, Usūlü’l-Hikem ve Tārīh-i Rāşid/Çelebizāde kitaplarının çoğu satıldı. Toplamda basılan 9700 kitaptan 6724'ü (%70) satılmıştı.[5]
İbrahim Müteferrika kurduğu matbaasında ömrü boyunca toplam 17 ayrı kitap basmıştır:
 1. Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Sihah El-Cevheri), 2 cilt halinde, 1729
 2. Tuhfet-ül Kibar fi Esfar el-Bihar, 1729
 3. Tarih-i Seyyah, 1729
 4. Tarih-i Hind-i Garbi, 1730
 5. Tarih-i Timur Gürgan, 1730
 6. Tarih-I Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid, 1730
 7. Gülşen-i Hülefa, 1730
 8. Grammaire Turque, 1730
 9. Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, 1732
 10. Fiyuzat-ı Mıknatısiye, 1732
 11. Cihan-nüma, 1732
 12. Takvim el-Tevarih, 1733
 13. Kitab-ı Tarih-i Naima, 2 cilt halinde, 1734
 14. Tarih-i Raşid, 3 cilt halinde, 1735
 15. Tarih-i Çelebizade, 1741
 16. Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna, 1741
 17. Kitab-ı Lisan el-Acem el Müsemma bi-Ferheng-i Şuuri, 2 cilt halinde, 1742
Bu kitaplardan Tarih-i Çelebizade 'nin pek çok nüshası Tarih-i Raşid 'in üçüncü ve son cildinin arkasına eklenip ciltlenerek beraber satıldığı için, bazı kaynaklar hataya düşerek Müteferrika'nın bastığı kitap sayısını 16 olarak göstermektedirler.

Telif Eserleri

 • Risâle-i İslamiyye, 1710 EsadCosan Mahtut/Hatt
 • Vesilet-üt-Tıbâa, 1726
 • Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, 1732

Tercüme Eserleri

 • Fiyuzat-ı Mıknatısiye, 1732

Hakkında Hazırlanmış Eserler

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder