17 Ekim 2014 Cuma

YUNAN MİTOLOJİSİNDE YARATIKLAR-KİKLOP

KİKLOP

Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devler. Posedion ile doğa ruhları’nın oğulları.
Onlar tanrılardan korkmayan, zalim, insan etiyle beslenen yaratıklardır. Homeros‘a göre kikloplar, mağaralarda yaşayan korsan çobanlardır. Odysseus adamları ile birlikte Troya Savaşından vatanına dönerken dev kiklop Polyphemos’a esir düşmüş ve onun elinden kurtulmak için dev polyphemos’u kör etmek zorunda kalmışlardı.Polyphemos bir çobandı ve Tanrıların melez çocuklarına ait olan Altın Post’u çalmıştı.Kikloptan kaçmak içinde Hiç Kimse adında bir karakter yaratmak zorunda kalmıştır. Oğlunun kör edilmesine sinirlenen Poseidon Odysseus’u bin bir türlü felaketle cezalandırmıştı. Hesiodos‘a göre kiklop’lar, üç taneydi, Gaia ve Uranos‘ün çocukları idi. Brontes, Steropes ve Arges (‘gök gürültüsü’, ‘parıltı’ ve ‘şimşek’). babaları tarafından Tartaros‘a hapsedilmiş, daha sonra Zeustarafından kurtarılmış ve ona titanlara karşı savaşta yardım etmişlerdi.kiklop2 Bir rivayete göre, kikloplar, Apollon‘un oğlu, sağlık ve hekimlik tanrısı olan Asklepios’u öldürmüşlerdi. Buna sinirlenen Apollon oğlunun öcünü almış ve kiklop’ları öldürmüştü. Daha sonra çıkan efsanelerde kikloplar ateş tanrısıHephaistos‘un yardımcıları idi ve onun yanında demircilik yaparlardı. Kikloplar Poseidon’un krallığında bulunan Kiklop Demirhaneleri’nde de çalışmıştır. Türk mitolojisinde karşılığı Tepegöz’dür.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder