17 Ekim 2014 Cuma

YUNAN MİTOLOJİSİNDE YARATIKLAR-GORGONLAR

GORGONLAR

gorgon üç kız

(Türkçe: korku), Yunan mitolojisinde keskin dişli, saç yerine başlarında canlı yılanlar olan, dişi canavarlardır. Efsaneye göre gözlerine bakanı taşa çevirirler. Üç kızkardeştirler; Medusa, Euryale ve Stheno.

Medusa

 Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar. Gorgon kardeşlerden tek ölümlü olandır. Bu yüzden insanların kahramanı Perseustarafından öldürülebilmiştir. Perseus, Graeae’nin ona verdiği ayna ile Medusa’ya bakabilmiş ve böylece kafasını taşa dönüşmeden kesebilmiştir. Bazı kaynaklar ise Hermes‘in (Merkür) ona verdiği orak ve Athena‘nın verdiği ayna ya da kalkan ile onu öldürdüğünü söyler. Sağ taraftaki kanı zehirlidir sol tarafında panzehiri vardır. Kafasını kestikten sonra Medusa’nın boynundan denize sıçrayan iki damla kandan Chrysaor ve Pegasus doğmuştur. Bazı kaynaklarda kafası kesildiğinde Medusa’nın hamile olduğu yazar. İki çocuğun da babası “Deniz Tanrısı Poseidon”dur. Bir diğer kaynak ise Medusa’nın boynundan fışkıran her bir kan damlasının yılanlara dönüştüğünü söylemektedir.gorgonlar
Perseus, Medusa’nın kafasını kestikten sonra onu, taşa çevirme laneti ile, bir süreliğine silah olarak kullanmıştır. Eve, annesinin bulunduğu adaya döndüğünde, annesinin kralla zorla evlendirilmeye çalışıldığını görür ve ona “Anne, gözlerini kapat der.” Medusa’nın kafasını havaya kaldırır. Onu gören herkes lanetten ötürü bir anda taşa dönüşür.
Daha sonra ise Perseus Medusa’nın kafasını Athena’ya verir ve Athena’da onu kalkanına yerleştirir. Başka bir kaynağa göre ise Perseus Medusa’nın kafasını Argos’taki pazar yerine gömmüştür.
Ovid’e(Romalı bir şair) göre ise Medusa’nın kafasındaki yılanlar Athena’nın lanetidir. Medusa çok güzel bir kızdır ve altın sarısı saçları Poseidon’u cezbeder. Poseidon, Athena’nın bir tapınağında Medusa ile birlikte olur ve Athena buna karşılık Medusa’nın saçlarını yılanlara dönüştürür. Yüzünü de o kadar çirkin yapar ki, suratına kim bakarsa taşa dönüşür.

gongon euryale

Euryale

Yunan mitolojisine göre Euryale, Stheno ve Medusa “gorgon” olarak nitelendirilmiştir. Aslında hiçbiri birbirinin kardeşi değildir. Ancak evrende sadece bu 3 gorgon bulunduğundan dolayısıyla bu 3 gorgon Zeus tarafından kardeş olarak ilan edildiler.
Euryale ayrıca Gaia‘nın kardeşidir. Medusa öldükten kısa birsüre sonra Zeus annesini kıramayarak daha sonradan Euryale’ye insan olabilme şansını tanımıştır. Bunun koşulları yaşamını geçirdiği Stheno’yu öldürmek olacaktı. Euryale teklifi anında kabul ederek Stheno’yu öldürmeye kalkıştı.
Bundan sonrası için farklı rivayetler vardır:
Son: Euryale başarılı olmuş ve insan olmuştur. Ama hayatını lanetli bir biçimde geçirmiştir. Stheno’nun ruhu onu rahatsız ediyor,insanlık duygusu olan korkudan yararlanarak Euryale’yi korkutuyordur.
Son: Stheno Euryale’yi öldürmüş ve kendisi insan olabilme hakkını kazanmıştır.
Son: Euryale Stheno’yu öldürdüğünü zannetmiştir. Ama Zeus Stheno’nun kılığına girmiştir. Bir anlık olsun ölü numarası yapmış ve elindeki hançeri Euryale’nin kalbine saplamıştır.

gongonStheno

Yunanca’da “güçlü” demektir ve bu cihetle gücü temsil etmektedir. Deniz tanrısı phorskys ile ketonun kızıdır. Stheno’da kardeşleri ile aynı özelliklere sahipti ama aynı kanı taşımıyorlardı. Stheno Medusa’dan büyük , Euryale’den küçüktür. Gorgon kardeşler olarak isimlendirmelerinin sebebi evrende sadece 3 tane bu özellikte varlık olmasından dolayı Zeus tarafından kardeş olarak ilan edilmişlerdir. Gorgonlar’ın tüm özelliklerinin aynı olmasına karşın içlerinde sadece Medusa ölümlüydü. Ortancaları olmasına karşın ikisinden de daha çok kişiyi öldürmüştü. Bazı rivayetlere göre Euryale’nin insan olabilmek için onu öldürdüğü söylenir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder