17 Ekim 2014 Cuma

YUNAN MİTOLOJİSİNDE YARATIKLAR-ARGOS PANOPTİS

ARGOS PANOPTİS

argos2

Meşhur Antik Yunan mitolojisi derlemesi Bibliotheka’nın yazarı Apollodorus’a göre Echidna’yı öldürmüş olan dev Argos’un o kadar çok gözü vardı ki uyurken bile en az bir gözü açık olurdu. 100 gözlü olduğu söylenen Argos’a “panoptes” (her şeyi gören) sıfatının layık görülmüş olması bu yüzdendir. Argos Panoptes, yüz gözlü birinin yapabileceği herhalde en iyi işi yaparak Zeus‘un karısı, kıskanç tanrıça Hera adına, o sırada Zeus tarafından bir ineğe çevrilmek suretiyle kamufle edilmiş bulunan su perisi Io‘yu kollamıştır. Ama bu sırada Io’yu kurtarmak isteyen Zeus’un gönderdiği Hermes tarafından öldürülmüştür. Efsaneye göre Hermes, önce Argos’u fısıldadığı tılsımlı kelimelerle uyutur, yani yüz gözünü de bir bir kapatır, ondan sonra da onu taşla ezip öldürür. Başka bir versiyonda ise Argos’u müzikle uyutmayı deneyip bunu başaramayan Hermes, devi kılıcıyla öldürür. Argos nasıl ölmüş olursa olsun, bu olay, yeni tanrı jenerasyonunda dökülmüş olan ilk kandır ve bundan böyle Hermes, “Argeiphontes” (Argos’u öldüren) sıfatını da sahip olduğu diğer onurlandırıcı sıfatlar arasına katacaktır.
argos3Argos Hera’nın hizmetçisiydi. Olimpos tanrılarının yanına kabulü Ehidna adlı canavarı öldürmesiyle gerçekleşmiştir. Hera tarafından verilen son görevi ise, beyaz bir ineği Zeus’un erişiminden korumasıdır. Ancak Hera aslında o ineğin Zeus’un sayısız sevgililerinden biri olan İo olduğundan haberdardır. İo’yu kurtarmak için, Zeus Hermes‘i yollar ve lir çalarak Argos’u tamamen uyuttuktan sonra kafasını keserek onu öldürür. Hizmetçisinin anısına, Hera Argos’un yüz gözünü bir tavuskuşu kuyruğunda korur.
Argos-Panoptes
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder