17 Ekim 2014 Cuma

YUNAN MİTOLOJİSİNDE TİTANLAR-KRİOS

KRİOS

Yunan mitolojisinde bir titan. Uranus ile Gaia‘nın oğlu. Eurybia’dan Pallas isimli oğula sahip olmuştur. Bu oniki titan arasında hiç bir bilgiye sahip olmayan daha doğrusu hakkında pek araştırma yapılmayan tek titan Krios’dur. Ne tanrısı olduğu belli olmayan bu titan hakkında pek çok tez atılmış fakat açıklık getirilememiştir. Tarihi kaynaklarda kabul edilen özelliği ve hakkında bilgi olmamasının sebebi şöyle açıklanmaktadır…
Krios: Bir güç ve savaş tarısıdır. Gaia ile titanların lideri Uranüs’ün oğludur. Ve Nike’nin en büyük atasoyudur. Eurybia ile evlendikten ve Pallas isimli bir çoçuk sahibi olduktan sonra diğer titanlar tarafından tehdit olarak görülmüş fakat gücü ve kudretiyle başedemiyeceklerini bilen titanlar onu ailesiyle tehdit edip lanetlemiştir. Ve bütün bilgileri kaybolmuştur bulunamamıştır. Krios’a tapan yüzbinlerce insan onun kudretine ve gücüne hayrandır. Yunan mitolojisinde Kronos‘tan daha güçlü olduğu sanılan tek titandır.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder