10 Ekim 2014 Cuma

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI-3

Yarışmanın Amacı Nedir?
Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, halkımızın özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olmaktır.
Neden Peygamberimizin Hayatı?
Bu bölümün cevabını Prof. Dr. M. Es’ad Coşan Hocaefendimizden alalım;
“Allah’ın en sevgili kulları peygamberleridir. Çünkü onları kendisine elçi olarak seçmiş, vahyine mazhar kılmış, insanlara onlar vasıtası ile emirlerini göndermiştir. İnsanların en şerefli tabakası peygamberlerdir. Peygamberlerin eşrefi, eşrefü’l-mürselîn, seyyidü’l-evvelîn vel’âhirîn, imâmü’l-müttakîn, Peygamber Efendimiz’dir. Bir müslümanın önce Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimiz’i iyice tanıması lazım! Allah’ın emirlerini tutan bir 
müslüman olarak yaşamak isteyen ne yapmalı? Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimiz’i kendisine örnek almalı, sünnetini, hayatını, zihniyetini, hayatı hakkındaki görüşleri öğrenmeli, kendisini ona göre ayarlamalı. Çünkü Kur’an’ı ondan daha iyi anlayabilmiş, Allah’a güzel kulluk yapabilmiş kimse 
yok. En güzel kulluğu yapan, Kur’an’ı en iyi anlayan o. En iyi müslümanın nasıl 
olması gerektiğini düşündüğümüz zaman karşımızdaki en güzel numune, 
örnek insan, parmakla gösterilecek, ibret alınacak, uyulacak insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz…”
(1 Haziran 1996, istanbul) – http://www.mecmerkezi.org/Categories/248/peygamberimiz_i_ tanimaliyiz.aspx)
Neden Bu Kitap?
Âyet ve hadisler esas alınarak hazırlanan bu kitap, Kur’an’da adı geçen peygamberlerin hayat ve mücadelelerini, mücadele usullerini bir bütünlük içerisinde vermektedir. Özellikle Peygamber Efendimiz’in farklı şartlarda, örnek usul ve yöntemlerle gerçekleştirdiği tevhid mücadelesini hayatının akışını esas alarak kısa, açık ve anlaşılır ifadelerle anlatılmasından dolayı bu kitabı tercih ettik.
Geleneksel hale getirdiğimiz ve katılımın her yıl artarak devam ettiği Ufka Yolculuk Kültür Yarışmalarımız vesilesiyle bu kitabın bizlere örnek bir hayat modeli sunacağını düşünüyoruz. Bu vesile ile öğrendiğimiz bilgilerin, işleyeceğimiz amellerin dünya ve ahiret saadetimize vesile olmasını arzu ediyoruz.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder