17 Ekim 2014 Cuma

Tarihe ismini kazıyan 16 Türk devleti

Tarihe ismini kazıyan 16 Türk devleti


Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 devletin hakimiyet süreleri ve hakimiyet altında tuttukları yerler ise şöyledir: 


Hun Devleti

Büyük Hun Devleti Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir MÖ 220′den MS 216′ya kadar hüküm sürmüştür Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır 

Batı Hun İmparatorluğu

MÖ 53′de, Büyük Hun İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan’da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur 


Avrupa Hunları (Batı Hunları)

Avrupa Hunları MS 434′de Atilla’nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur 


Akhunlar

5 yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asya’da büyük bir güç olmuştur 


Göktürk Devleti

Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asya’daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin’e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir 


Uygur Hakanlığı

Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü’nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır 

Avar Devleti

Macaristan’da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul’u kuşatmışlardır O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır İstanbul’u kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur 


Hazar Devleti

Kafkaslar’da kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi’ne de adını vermiştir 7 yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa’yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır 


Karahanlılar10 yüzyılın ortalarında Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurdular 


Gazneliler

Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır İlk Müslüman Türk devletlerindendir Sınırları Afganistan ve Hindistan’ı içine alır Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır.


Büyük Selçuklu Devleti

Ön Asya’da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür Güneybatı Asya’nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur 


Hârizmşahlar Devleti

Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü’nün güneyinde yaşamışlardır Orta Asya’da bölgesel hakim güç olmuşlardır 


Timurlar Devleti

1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya’ya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır 


Bâbur Devleti

1494-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüştür Hakim olduğu tarihlerde, Asya’da büyük bir güç oluşturmuştur 


Altınordu Hanlığı

1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir Yaklaşık üç asır Asya’da hakim güç olmuştur 


Osmanlı Devleti 

1299′da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir’i yönetmiştir

Kaynakça:
http://www.eokulegitim.com/tarihte-kurulan-turk-devletleri-nelerdir/
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder