17 Ekim 2014 Cuma

Osmanlı Savaşları ve Antlaşmaları Listesi

Osmanlı Savaşları ve Antlaşmaları Listesi

 1. 1302- Koyunhisar Savaşı

 2. 1326- Bursa’nın Fethi

 3. 1328- Aydos kalesinin fethedilmesi

 4. 1329- Pelekanon Savaşı

 5. 1331- İznik’in Fethi

 6. 1337- İzmit’in Fethi

 7. 1352- Dimetoka Meydam Muharebesi

 8. 1362- Edirne’nin Fethi

 9. 1364- Sırp Sındığı Zaferi

 10. 1371- Çirmen Savaşı

 11. 1389- I. Kosova Savaşı

 12. 1396- Niğbolu Savaşı

 13. 1402- Ankara Savaşı

 14. 1430- Osmanlı-Venedik Savaşının sona ermesi

 15. 1444- Varna Savaşı

 16. 1448- II. Kosova Savaşı

 17. 1453- 29 Mayıs İstanbul’un Fethi

 18. 1461- Trabzon’un Fethi

 19. 1463- Osmanlı-Venedik Savaşının Başlaması

 20. 1473- Otlukbeli Savaşı

 21. 1478- Kırım’ın Fethi

 22. 1480- Otranto Seferi

 23. 1514- Çaldıran Savaşı

 24. 1516- Mercidabık Savaşı

 25. 1517- Ridaniye Savaşı

 26. 1521- Belgrad’ın Fethi

 27. 1522- Rodos’un Fethi

 28. 1525- Pavia Savaşı

 29. 1526- Mohac Meydan Muharebesi

 30. 1529- I. Viyana Kuşatması

 31. 1533- Cezayir’in Osmanlı’ya Katılması

 32. 1534- Irakeyn Seferi ve Bağdat’ın Fethi

 33. 1535- Hint (Hind) Seferleri

 34. 1538- Preveze Deniz Zaferi

 35. 1543- Estergon’un Fethi

 36. 1551- Fas Seferleri

 37. 1554- Astırhan’ı fethetmesi

 38. 1560- Cerbe Deniz Savaşı

 39. 1565- Malta Seferi

 40. 1566- Zigetvar Seferi

 41. 1567- Grid’in Fethedilmesi

 42. 1571- Kıbrıs’ın Fethi, İnebahtı Deniz Savaşı

 43. 1575- Osmanlı-Lehistan Savaşı Lehistan’ı Himaye Altına Alması

 44. 1577- Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması

 45. 1593- Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması

 46. 1596- Eğri Kalesinin Fethi, Hoçova Savaşı, Kanije’nin Fethi

 47. 1596- Haçova Savaşı (Haçova Zaferi)

 48. 1601- Kanije Müdafası

 49. 1606- Zitvatoruk Antlaşması

 50. 1621-  Hotin Seferi

 51. 1639- Kas-ı Şirin Antlaşması

 52. 1663- Uyvar Seferi

 53. 1664- Vasvar Antlaşması

 54. 1669- Girit’in Fethi

 55. 1678- Çehrin Seferi

 56. 1683- Zenta Savaşı (Bozgunu)

 57. 1683- II. Viyana Kuşatması

 58. 1691- Salankamen Savaşı

 59. 1696 Rusların Azak Kalesini Almaları

 60. 1699- Karlofça Antlaşması

 61. 1700- İstanbul Antlaşması

 62. 1711- Prut Savaşı (Prut Seferi)

 63. 1716- Osmanlı-Avusturya Savaşı

 64. 1718-Pasarofça Antlaşması

 65. 1736- Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması

 66. 1739- Belgrad Antlaşması

 67. 1768- Osmanlı-Rus Savaşının Başlaması

 68. 1770- Çeşme Vakası

 69. 1774- Küçük Kaynarca Antlaşması

 70. 1787- Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması

 71. 1791- Ziştovi Antlaşması

 72. 1792- Yaş Antlaşması

 73. 1806- Osmanlı-Rus Savaşı

 74. 1812- Bükreş Antlaşması

 75. 1827- Navarin Olayı – Navarin Savaşı (Faciası)

 76. 1829- Edirne Antlaşması

 77. 1833- Hünkar İskelesi Antlaşması, Kütahya Antlaşması

 78. 1839- Nizip Savaşı

 79. 1841- Londra Antlaşması

 80. 1853- Osmanlı-Rus Savaşı

 81. 1854- Kırım Savaşı

 82. 1856- Paris Antlaşması

 83. 1877- 93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı)

 84. 1877- Aziziye Müdafaası (Savunması)

 85. 1878- Sarıkamış Harekatı

 86. 1877 – 1878 PLEVNE MÜDÂFAASI

 87. 1878- Ayastefanos ve Berlin Antlaşması

 88. 1897- Dömeke Savaşı Osmanlı Yunan savaşı

 89. 1911- Trablusgarp Savaşı

 90. 1912- Uşi Antlaşması, Balkan Savaşlarının Başlaması

 91. 1913- Balkan Savaşı’nın Sona Ermesi

 92. 1914- Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması  

 93. 1915-  Kanal Harekatı

 94. 1915- Çanakkale Cephesi’nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı 

 95. Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele

 96. 1917-  Rusya’da ihtilal çıkması

 97. 1918- Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması

 98. 1920- Sevr Antlaşması

 99. 1921- Sakarya Meydan Muharbesi

 100. 1922- Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder