24 Ekim 2014 Cuma

KALÇA AĞRISI – NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

KALÇA AĞRISI – NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Kalça ağrısı birçok insanın karşı karşıya kalabildiği bir rahatsızlıktır. Kalça vücuttaki en büyük ekleme sahip bölgedir ve hemen hemen her harekette kullanılır. Kemikler arasında eklemi korumak için yastık etkisi yapan ve sürtünmeyi engelleyen bir kıkırdak tabakası vardır. Kalça eklemi bu dayanıklı mekanizmasına rağmen çok çeşitli hareketlere, gerilmelere ve kilolara maruz kalmasından dolayı kolaylıkla incinebilir. Bu genellikle sakatlanma, yıpranma ve aşınma sonucu olur.

Kalça Ağrısının Nedenleri

1. Yaşlanma ve Zorlama
Kalça eklemi birçok gerilmeyle karşı karşıya kaldığı için eklemler arasında bulunan kıkırdak zamanla yıpranır. Bu kıkırdak en sonunda yaşlanmayla ya da sert zeminler üzerinde uzun süre koşmak gibi baskılara maruz kalmasıyla eklemlere yeterli koruma sağlayamaz duruma gelir. Kemiklerin birbirine sürtünmesiyle de eklemlerde ağrı oluşmaya başlar.
2. Enflamasyon
Normalde eklemlerin yumuşak bir şekilde hareket etmesini sağlayan az miktarda bir sıvı kalça eklemine salgılanır. Fakat bu sıvı miktarı fazla olursa veya herhangi bir enflamasyon olursa bu eklemlerde yeterince boşluk bulunmadığı için baskının artmasına ve sonuçta kalçanın ağrımasına yol açar.
3. Kalça Kırılması
Yaşlı insanlar kalça kırılmalarına karşı özellikle kırılgandırlar. Çünkü yaşlanmayla kemikler incelir ve zayıflar. Kalça kırılması özellikle düşme sonucu ve osteoporoz hastalarında görülür.
4. Artrit (Kireçlenme)
Kalça ağrısının en yaygın nedenlerinden biri de artrittir. Osteoartrit (yıpranma ve aşınma artriti) kalçayı etkileyen en yaygın artrit çeşididir. Osteoartrit uyluk kemiği ve kalçanın sonunu kavrayan kıkırdağı etkiler.
5. Kalça Bursiti
Bursit bursanın (kalçanın çeşitli noktalarında yer alan küçük yağlayıcı bir kesecik) içinin sıvı dolması ve şişmesiyle bunun sonucunda da iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. İnsan vücudunda kemiklerin, tendonların ve kasların yanındaki eklemlerin etrafında kayganlaşmayı sağlayan bursa adlı kesecikler vardır. Bursanın iltihaplanması sonucu hareketler ağrılı hale gelir.
6. Osteonekroz
Osteonekroz kalçaya kan desteğinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum tedavi edilmezse kemik dokusu ölebilir ve kalça ekleminde büyük zararlar ortaya çıkabilir.

Kalça Ağrısı Tedavisi

Kalça ağrısının tedavisi nedenine bağlı olarak 3 temel başlık altında sınıflandırılabilir: ilaç tedavisi, ameliyat ve egzersizler
1. İlaç Tedavisi
İlaçların çeşidine göre ağrıları hafifletici, enflamasyonu ortadan kaldırıcı, kemik kaybını azaltıcı ve eklem hasarını önleyici etkileri vardır. Kalça ağrısı tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar şunlardır:
Steroit Olmayan Anti-enflamatuar İlaçlar
Bu ilaçlar artrit ağrısını ve enflamasyonu hafifletici etki gösterirler ve artritlerin tüm çeşitleri ve diğer ağrılı kalça problemleri için kullanılırlar. Çoğu antienflamatuar ilaçlar ağızdan alınır fakat son zamanlarda yeni topikal krem türünde çeşitleri de çıkmıştır.
Kortikosteroitler
Vücut tarafından üretilen kortizona benzer bu çabuk etki gösteren ilaçlar enflamasyonu kontrol etmek için kullanılırlar. Kalça enflamasyonu romatoit artrit veya romatizmal polimiyalji gibi sistemik bir otoimmün hastalığı kaynaklı ise doktor oral kortikosteroitler yazabilir. Eğer enflamasyon sadece kalça ya da iltihaplı bir bursa ile sınırlı ise doktor doğrudan iltihaplı ekleme ya da bursaya kortikosteroit enjeksiyonu yapar.
Analjezikler
Analjezikler kalça artriti de dahil birçok artrit formu için kullanılan ilaçlardır. Bunlar ayrıca kalça sakatlığı ve ameliyatı kaynaklı ağrıları geçirmeyi sağlar. Hem enflamasyonahemde ağrılara etki eden steroit olmayan anti-enflamatuar ilaçların aksine analjezikler sadece ağrılar için kullanılırlar. Bu nedenle analjezikler alerjiler ya da mide problemlerinden dolayı anti-enflamatuar ilaçları alamayan kişiler için çok uygundur. Dolayısıyla artritin ağrıya neden olup enflamasyona yol açmadığı hastalar için analjezikler idealdir.
Hastalığı Modifiye Edici Antiromatizmal İlaçlar
Bu tür ilaçlar enflamatuar hastalığın seyrini değiştirmek için yavaşça etki ederler. Bu ilaçların romatoit artrit, lupus, ankilozan spondilit ve psoriatik artriti de içeren değişik türde kalça artritleri için değişik formları bulunmaktadır.
Gut İlaçları
Gut hastalığı için kullanılan bazı ilaçlar ürik asitin kandaki düzeyini azaltarak eklem ağrılarının ve enflamasyonun nöbetlerini engellemek için dizayn edilmiştir. Diğer ilaçlar da ağrıları ve akut atakların enflamasyonunu engellemmek için üretilmiştir.
Biyolojik Cevap Değiştiriciler
Biyolojik ajanlar romatoit artrit ve kalça artritlerinin bazı formları için kullanılırlar. Bu ilaçlar bağışıklık sistemini baskılamadan enflamasyonun ilerlemesini engeller. Ayrıca bu ilaçlar jüvenil artritler, ankilozan spondilit ve psoriatik artritler için de kullanılırlar.
Osteoporoz İlaçları
Osteoporoz ilaçları kemik kaybını azaltır ve vücudun yeni kemik üretimine yardımcı olur. Bu ilaçlar doğrudan kalça problemleri için kullanılmamasına rağmen güçlü kemikler kırılmaya daha aza meyillidir.
2. Kalça Ameliyatları
İlaçların ve diğer tedavilerin kalça ağrılarına etki etmediği durumlarda ameliyat seçenekleri doktorlarca tavsiye edilir. Kalça ağrıları ve problemleri için kullanılan ameliyat seçenekleri şunlardır:
Total Eklem Protezi Ameliyatı
Total eklem protezi ameliyatı en yaygın kalça ameliyatıdır. Kalça eklemi dizden sonra en çok değiştirilen eklemdir. Kalça değişimi onarılamaz eklem hasarlarının hareketleri engellemesi ve sürekli ağrılara neden olması durumunda seçeneklerden biridir.
Kalça Yüzeyi Değiştirme
Genç ve aktif kişiler için kalça yüzeyi değiştirme ameliyatı total eklem protezi ameliyatı için bir alternatiftir. Bu ameliyatta uyluk başının alınıp bir metal ya da ceramik materyalle değişimi gerek görülmez. Bunun yerine hasar görmüş uyluk kemiği başına yeniden şekil verilir ve bir metal kaplamayla tutturulur.
Artroskopi
Artroskopi küçük bir kamera ve aletlerin eklem üzerinde deride açılan küçük kesiklere yerleştirilmesiyle yapılan bir ameliyattır. Artroskopik ameliyat uzun yıllardır diz ameliyatları için kullanılmaktadır, son zamanlarda ise kalça problemleri için de kullanılmaya başlanmıştır.
Osteotomi
Osteotomi kalçnın hasar görmüş kısmının alınıp eklemin düzeltildiği bir ameliyattır. Osteotomi kalça ekleminde artrit rahatsızlığı olanlar için uygundur.
3. Egzersizler
Egzersizler kalça problemlerinde ve ağrılarında en uygun tedavi yöntemlerindendir. Egzersizler hareket çeşitliliğinin sürdürülmesini ve kasların kuvvetlendirilerek kalçaya destek olunmasını sağlar. Eklemleri saran kasları ve tendonları gerdirmek de kalça ağrılarını ve kalça sakatlıkları riskini azaltmada etkilidir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder