20 Ekim 2014 Pazartesi

İncil (Müjde)-YUHANNA`NIN BİRİNCİ MEKTUBU

YUHANNA`NIN BİRİNCİ MEKTUBU
BÖLÜM 1
Yaşam Sözü
1 Yaşam Sözü`yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz.
2 Yaşam açıkça göründü, O`nu gördük ve O`na tanıklık ediyoruz. Baba`yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam`ı size duyuruyoruz.
3 Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba`yla ve Oğlu İsa Mesih`ledir.
4 Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
Işıkta Yürüyelim
5 Mesih`ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O`nda hiç karanlık yoktur.
6 O`nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.
7 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa`nın kanı bizi her günahtan arındırır.
8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
10 Günah işlemedik dersek, O`nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O`nun sözü içimizde olmaz.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder