20 Ekim 2014 Pazartesi

İncil (Müjde)-Pavlus`tan KOLOSELİLER`E MEKTUP

Pavlus`tan KOLOSELİLER`E MEKTUP
BÖLÜM 1
1-2 Tanrı`nın isteğiyle Mesih İsa`nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos`tan, Kolose`de bulunan, Mesih`e ait kutsal ve sadık kardeşlere selam! Babamız Tanrı`dan sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Pavlus Tanrı`ya Şükrediyor
3 Sizler için dua ederken Tanrı`ya, Rabbimiz İsa Mesih`in Babası`na her zaman şükrediyoruz.
4 Çünkü Mesih İsa`ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk.
5-6 İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde`den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı`nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır.
7 Müjde`yi bizim adımıza Mesih`in güvenilir hizmetkârı olan sevgili emektaşımız Epafras`tan öğrendiniz.
8 Ruh`tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi.
Pavlus`un Koloseliler için Duası
9 Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı`nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık.
10 Rab`be yaraşır biçimde yaşamanız, O`nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı`yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.
11 Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O`nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.
12 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba`ya şükretmeniz için dua ediyoruz.
13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu`nun egemenliğine aktardı.
14 O`nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
Mesih`in Kimliği ve Görevi
15 Görünmez Tanrı`nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O`dur.
16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O`nda yaratıldı. Her şey O`nun aracılığıyla ve O`nun için yaratıldı.
17 Her şeyden önce var olan O`dur ve her şey varlığını O`nda sürdürmektedir.
18 Bedenin, yani kilisenin* başı O`dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O`dur.
19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O`nda bulunmasını uygun gördü.
20 Mesih`in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O`nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı`ya yabancı ve düşmandınız.
22 Şimdiyse Mesih sizi Tanrı`nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı`yla barıştırdı.
23 Yeter ki, duyduğunuz Müjde`nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde`nin hizmetkârı oldum.
Pavlus`un İmanlılara Hizmeti
24 Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih`in, kendi bedeni, yani kilise* uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.
25-26 Tanrı`nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrı`nın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O`nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır.
27 Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor.
28 Her insanı Mesih`te yetkinleşmiş olarak Tanrı`ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih`i tanıtıyoruz.
29 O`nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder