20 Ekim 2014 Pazartesi

İncil (Müjde)-Pavlus`tan EFESLİLER`E MEKTUP

Pavlus`tan EFESLİLER`E MEKTUP
BÖLÜM 1
1 Tanrı`nın isteğiyle Mesih İsa`nın elçisi atanan ben Pavlus`tan Efes`te bulunan kutsallara, Mesih İsa`ya ait olan sadıklara selam!
2 Babamız Tanrı`dan ve Rab İsa Mesih`ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Mesih`te Sahip Olduğumuz Ayrıcalıklar
3 Bizi Mesih`te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih`in Babası Tanrı`ya övgüler olsun.
4 O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih`te seçti.
5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.
6 Öyle ki, sevgili Oğlu`nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih`in kanı aracılığıyla Mesih`te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
9 Tanrı sır olan isteğini, Mesih`te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı.
10 Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih`te birleştirecek.
11 Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı`nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih`te seçildik.
12 Öyle ki, Mesih`e ilk umut bağlayan bizler, O`nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.
13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi`ni duyup O`na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh`la O`nda mühürlendiniz.
14 Ruh, Tanrı`nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı`ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Pavlus`un İmanlılar için Duası
15-16 Bunun için, Rab İsa`ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum.
17 Rabbimiz İsa Mesih`in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum.
18-20 O`nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı`nın, Mesih`i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O`nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.
21 Tanrı O`nu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.
22 Her şeyi ayakları altına sererek O`na bağımlı kıldı. O`nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye* verdi.
23 Kilise O`nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.
DİPNOT:
1:4-5 “Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih`te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi” ya da “Kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih`te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi sevgiyle önceden belirledi”.
1:6 “Sevgili Oğlu`nda”: Grekçe “Sevgili`de”, yani İsa Mesih`te.
1:11 “Seçildik” ya da “Mirasçı atandık”.
1:18-20 “Kutsallara verdiği mirasın” ya da “Kutsallardan oluşan mirasının”.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder