20 Ekim 2014 Pazartesi

İncil (Müjde)-MATTA

MATTA
BÖLÜM 1
İsa Mesih`in Soyu
(Luk.3:23-38)
1-2 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih`in soy kaydı şöyledir: İbrahim İshak`ın babasıydı, İshak Yakup`un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı,
3 Yahuda, Tamar`dan doğan Peres`le Zerah`ın babasıydı, Peres Hesron`un babasıydı, Hesron Ram`ın babasıydı,
4 Ram Amminadav`ın babasıydı, Amminadav Nahşon`un babasıydı, Nahşon Salmon`un babasıydı,
5 Salmon, Rahav`dan doğan Boaz`ın babasıydı, Boaz, Rut`tan doğan Ovet`in babasıydı, Ovet İşay`ın babasıydı,
6 İşay Kral Davut`un babasıydı, Davut, Uriya`nın karısından doğan Süleyman`ın babasıydı,
7 Süleyman Rehavam`ın babasıydı, Rehavam Aviya`nın babasıydı, Aviya Asa`nın babasıydı,
8 Asa Yehoşafat`ın babasıydı, Yehoşafat Yoram`ın babasıydı, Yoram Uzziya`nın babasıydı,
9 Uzziya Yotam`ın babasıydı, Yotam Ahaz`ın babasıydı, Ahaz Hizkiya`nın babasıydı,
10 Hizkiya Manaşşe`nin babasıydı, Manaşşe Amon`un babasıydı, Amon Yoşiya`nın babasıydı,
11 Yoşiya, Babil sürgünü* sırasında doğan Yehoyakin`le kardeşlerinin babasıydı,
12 Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel`in babasıydı, Şealtiel Zerubbabil`in babasıydı,
13 Zerubbabil Avihut`un babasıydı, Avihut Elyakim`in babasıydı, Elyakim Azor`un babasıydı,
14 Azor Sadok`un babasıydı, Sadok Ahim`in babasıydı, Ahim Elihut`un babasıydı,
15 Elihut Elazar`ın babasıydı, Elazar Mattan`ın babasıydı, Mattan Yakup`un babasıydı,
16 Yakup Meryem`in kocası Yusuf`un babasıydı. Meryem`den Mesih* diye tanınan İsa doğdu.
17 Buna göre, İbrahim`den Davut`a kadar toplam on dört kuşak, Davut`tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih`e kadar on dört kuşak vardır.
İsa Mesih`in Doğumu
(Luk.2:1-7)
18 İsa Mesih`in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf`la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem`in Kutsal Ruh`tan gebe olduğu anlaşıldı.
19 Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi.
20 Ama böyle düşünmesi üzerine Rab`bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem`i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh`tandır.
21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.”
22 Bütün bunlar, Rab`bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:
23 İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.
24 Yusuf uyanınca Rab`bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem`i eş olarak yanına aldı.
25 Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder