18 Ekim 2014 Cumartesi

İbn-i Bacce

İbn-i Bacce

Tam adı Ebu Bekr Muhammed bin Yahya bin es-Saig olan Endülüs’lü, Arap filozof ve bilim adamıdır. Batıda Avempace adıyla da anılmaktadır. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen İbn-i Bacce’nin Endülüs’teki Saragossa kentinde doğduğu bilinmektedir. 1138 yılında Fas’ta vefat etmiştir. Hayatının ilk dönemlerine dair pek bir bilgi yoktur fakat sonraki dönemlerde yazdığı eserler sayesinde düşüncesi ve bilimsel araştırmaları bilinmektedir.
Akılcı bir filozof olan İbn-i Bacce, Meşşailik takımının önemli ismi Farabi’den fazlasıyla etkilenmiştir. Felsefe dışında astronomi, matematik ve musiki ile ilgilenmiştir. Bunların dışında tıpta döneminin uzmanlarından olmuştur. Metafizik ve felsefedeki çeşitli düşünceleri nedeniyle gelenekçi dini otoriteler tarafından dizsizlikle suçlanmıştır.
Gazzali ve Eş’ariliğin gerici ve ezici baskısı yüzünden Batı’ya göç eden İslam felsefesi Meşaiyye Endülüs Arapları arasında özellikle İbni Bacce taraflarından sürdürülmüştür. Diğer filozoflarla karşılaştırıldığında kendi düşüncesini anlatan pek az eser kaleme almıştır. Kaleme aldığı eserlerin çoğunluğu kendinden önceki Batılı ve Doğulu filozofların sistemlerine şerhdir. Özellikle Aristo’nun felsefi sistemine dair şerh niteliğinde birçok eseri vardır.
İbn-i Bacce düşüncesinde varlıkları sayılar olarak nitelemiştir. Sayılar da ikiye ayrılır. Sahibi olanlar ve sahibi olmayanlar. İbn-i Bacce düşüncesinde hareketler de ikiye ayrılır; canlıların belirli olaylara alakalı belirli hareketleri ve mutlak hareketler. İbn-i Bacce’ye göre mutlak hareketler ezelidir ve ikiye ayrılırlar, dairevi olanlar ve düz olanlar.
İbn-i Bacce’nin Tanrı düşüncesi tasavvufi bir görüştür. Ayrıca ilahi bilgiye akıl ile ulaşılabileceğini savunarak Gazzali düşüncesine karşı çıkmıştır. İbn-i Bacce’ye göre ilim elde etmenin tek aracı akıldır. Deney ile elde edilen bilginin, ilmin bir değeri yoktur. Bunlardan da anlaşılabileceği gibi filozof akla büyük önem verir ve felsefesi fazlasıyla akılcı bir karaktere sahiptir.
İbn-i Bacce’nin akılcı düşüncesi kendisinden sonra gelen iki büyük Endülüs’lü filozofu, İbn-i Tufeyl ve İbn-i Rüşd’ü, büyük oranda etkilemiştir.
İbn-i Bacce siyasi felsefe ile de ilgilenmiş, siyasi felsefeye sisteminde yer vermiştir. Siyasi düşüncesindeki ütopya bir seçkinler topluluğudur. Ütopik toplumunda her fert sağlıklı bir yaşam sürmekte, etrafındakilere güçlü bir sevgi bağlarıyla bağlanmıştır. Bu noktadan yola çıkarak İbn-i Bacce düşündüğü bu toplumda hekimlere ve hakimlere ihtiyaç olmayacağını açıklamıştır.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder