18 Ekim 2014 Cumartesi

Herakleitos

Herakleitos


Heraklitos iki tür insanın varlığını ayırd etmektedir; Logos’u kavrayamayan ve kavrayabilen insanlar. Logos’u kavrama bu kavrayışa uygun yaşamayı gerektirir.Evrenin yasası olan Logos’u bilmek aklın ödevidir. Logos’u tanıyıp anlayan kimse bu akıl yasasını kendi eylemine de ölçü olarak alacaktır.
Heraklitos’un amacı insanları Logos’a uygun davranmaya sevketmektir. En üstün amaç bilgelik ve doğruyu bulmak, doğruya uygun yaşamaktır. Mutluluk hakikati bilerek, ona uygun yaşayarak elde edilir. Mutluluk bedensel hazlardan kaynaklanmaz. Tutkulara karşı mücadele etmek ve ölçülü olmak gerekmektedir. Tutkulara karşı mücadele etmenin zor olduğunu ancak arzu edilen şeyin bedelini ruhun ödediğini söyler.
İnsanlar yasaya uygun davranmalıdır;
“Halk yasayı kentin surlarını savunur gibi mücadele ederek korumalıdır.”
Evren Anlayışı
Herakleitos’a göre tüm evren ateşten var olmuştur ve bir süre sonra yine ateşe dönecektir. Evrenin var oluşu ve yok oluşu olayı periyodik olarak sonsuz kere yinelenecektir. Evren, belirli dönemlerde var olan ve yine belirli bir dönemde yok olan bir olgudur.
Herakleitos’ta yeni olan taraf; evrenin birden bire bir oluş ve yok oluş olgusu olarak görülmesidir. Milet Okulu’na göre evren özü somut olan bir şeyden; sudan ya da havadan yapılmıştır, her şeyin özünde bu maddeler bulunur. Heraklit ise ateşi ana madde yapmakla, varlıkların özde bir madde değil, bir olgu olduğuna dikkat çekmiştir.
Önemi ve Etkileri
Herakleitos’un kendisinden sonra gelenler üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Her şeyin aktığı öğretisi ve göreceliği sofistlerin şüpheciliğinin en büyük dayanaklarından olmuştur. Sokrates gençliğinde Kratylos’un öğrencisi olduğunu ve ondan oluş dünyasının sürekli akış içinde olduğu görüşleri aldığını belirtmektedir. Platon “Kratylos”‘un sonunda ona göre hiçbir şeyin sağlıklı olmadığını ve her şeyin bir gidiş ve akış olduğunu belirtir. Stoacılar Herakleitos’un felsefesini izlerler. Özellikle yeniçağda Goethe, Hölderlin, Hegel ve Nietzsche Herakleitos’u örnek almıştır. Hegel Herakleitos’un eserini almadığı hiç bir düşüncesinin olmadığını söyler. Nietzsche dünyanın herzaman doğruya yani Herakleitos’a muhtaç olduğunu söyler.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder