17 Ekim 2014 Cuma

DÜNYANIN 7 HARİKASI-BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ

BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ

babilin asma bahçeleri

Babil hakkında tarih kaynaklarında kesin bir bilgi olmamakla beraber iki farklı rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayete göre M.Ö. 605‘ten itibaren Kral Nebuchadnezzar 43 yıllık hükümdarlığı döneminde yapılmıştır. İkinci ve daha zayıf bir rivayete göre ise Asur kraliçesi Semiramis tarafından yapıldığı söylenmektedir. Asur kraliçesi Semiramis’in M.Ö. 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm sürdüğü bilinmektedir.
 babel-bruegelBahçeler Kral Nebuchadnezzar’ın sıla hasreti çeken karısı Amytis’i neşelendirmek için yapılmıştı. Amytis, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması amacıyla Kral Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Onun geldiği ülke yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya’nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. Kral, karısının sıla hasretini gidermek için onun memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi. Yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar yaptırdı.Babil'in Asma Bahçeleri
Yunanlı coğrafyacı Strabo’nun M.Ö. 1. yüzyıldaki tanımlamasına göre, bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat nehrinden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Zincir pompa, biri yukarıda, babil kukesidiğeriyse su kaynağında bulunan iki büyük volana gerili, üzerinde kovalar bulunan bir sistemdi. Nehirden dolan kova yukarıya çıkıyor içindeki suyu havuza boşaltıp tekrar nehre dönüyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu.
Yunanlı tarihçi Diodorus’a göre bahçeler yaklaşık 120 metre genişlikte ve 120 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğindeydi. İstilalar yüzünden sönmeye başlayan şehir, özellikle Pers Kralı Keyhüsrev’in Babil’i fethetmesinden sonra sönmeye başlamış, M.S. 5. ve 6.yüzyıllarda kumlara gömülmüş ve bir kum dağı haline gelmiştir. Bu şehrin, içindeki tapınakların ve asma bahçelerin kalıntıları ancak 20. yüzyılda yapılan kazılarla meydana çıkarılabilmiştir.
babil kulsi ve asma bahçeleri
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder