10 Eylül 2014 Çarşamba

Feyzü'l-Furkan Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm Meali (Duhâ Sûresi)

93. Duhâ Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 11 âyettir. Duhâ, “kuşluk vakti” demektir. Adını ilk âyetindeki aynı kelimeden almıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1-2-3. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükûn bulduğu zaman geceye andolsun ki! (Resûlüm!) Rabbin seni (müşriklerin dediği gibi) terketmedi ve (sana) darılmadı. [bk. 18/23-24]
4. Elbette senin sonraki (hayatın), evvelkinden (âhiretin de dünyadan) daha hayırlı olacaktır.
5. Elbette Rabbin (nimetlerini) verecek, sen de hoşnut olacaksın.
6. O seni bir yetimken seçip barındırmadı mı?
7. Seni (önce ne yapacağını) şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi?
8. Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi?
9. O halde (sen de) yetime eziyet etme!
10. Sâili (isteyeni) de sakın azarlayıp kovma!
11. Rabbinin nimetine gelince: (Onu) durmayıp anlat.[1]

[1] Kur’an okurken, bu sûreden itibaren sûrelerin bitiminde “Allâhu Ekber” demek Ehl-i Mekke’nin sünnetidir. Peygamberimiz de bu sûrenin nüzûlü dolayısıyla sevincinden tekbir getirmiştir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder