26 Ağustos 2017 Cumartesi

25 Ağustos 2017 Cuma

13 Nisan 2016 Çarşamba

CENNETTEPE (Erythrai) KAZI ÇALIŞMALARI

1) CENNETTEPE KAZI ÇALIŞMALARI

2010 yılından beri Cennettepe’de Tel örgü dışında başlattığımız kazılar da bu yıl da beşi yeni
olmak üzere toplam altı açma açılarak devam edilmiştir.

Erythrai Antik KentCennettepe Mevkii’ nin batısında bulunan 2012 yılında kazısı yarım kalmış olan 014 açmada
12.07.13-13.07.13 tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır.
Bu açmada hemen 10 cm derinlikte bulunmuş olan Erken Tunç Çağı seramikleri, Erken Tunç
Çağı katının da eğimli olan arazinin bu alt kodunda çıkma olasılığı üzerine açılmaya
başlamıştı. Daha önceki çalışmalarda ortaya çıkarılmış olan doğu kesitindeki su kanalı ve yeni
çalışmalarda açmanın kuzeybatı köşesinde yüzeyden 30 cm derinlikte karşılaşılan döküntü taş
birikintisinin dışında açmanın geri kalan bölümünün anakayadan oluştuğu tespit edilmiştir.
Anakaya yüzeyden 25 cm derinlikte ortaya çıkmıştır. Ancak açmanın batısında Anakaya
üzerinde görülen kanalın ve kesite de giren hemen üzerindeki taş yığıntıların doğal olup
olmadığı tartışmalıdır. Açmadan az sayıda Geç Roma ve Erken Tunç çağı olmak üzere, üst
kodlardan aktığı anlaşılan parça halinde seramikler ele geçmiştir.

ERT12/13 CT015Cennettepe kazı alanında Erken Tunç Çağı Tabakasını aydınlatmak için yapılan çalışmada
ikinci alan yine daha 2012 de kazısı yapılmış ve yoğun Erken Tunç Çağı malzemesi ele
geçmiş CT 12-015 açmasıydı. Açmanın güneyinde ve batısında1.yüzyıla ait Roma
duvarlarının yer aldığı 5.20x4.20 metrelik bir alanda derinleşilmiştir. İlk seviyelerden itibaren
alanı adeta ikiye bölen kırmızı ve kahverengi oldukça sert bir toprak yapısıyla karşılaşılmıştır.
Tepenin eğiminden kaynaklanan bu durum sebebiyle aynı seviyelerde alanın doğu kenarında
kırmızı renkli, oldukça sert toprak yapısıyla Erken Tunç Çağı tabakası belirmeye başlarken,
batı kenarda Geç Dönem malzemesi içeren kahverengi dolgu toprak devam etmektedir.
Öncelikli olarak düzgün bir plan vermeyen döküntü taşlar kaldırılmıştır. Ele geçen siyah,
kahverengi ve kırmızı astarlı, perdahlı Erken Tunç Çağı II’ye ait seramik buluntular arasında
siyah perdahlı bir tankarta ait boyun kısmı, ağız kenarında diagonal kazıma bezeme bulunan
çömlek parçası, gaga ağızlı ve boyundan kulplu testi parçaları ile kabaralı, parlak perdahlı
kulp parçası bulunmuştur. Ayrıca Erken Tunç Çağı II’ye ait siyah astarlı ve perdahlı
tümlenebilir bir çanak ele geçmiştir.
Ele geçen diğer buluntular arasında çakmaktaşından iki tane dilgi, taş balta ucu ve pişmiş
toprak, çift koni bir ağırşak bulunmaktadır. Geç Dönem seramiği arasında ise belirgin bir
yoğunluğa sahip protogeometrik parçalar gelmiştir. Alanın güneydoğu kenarında döküntü
taşların kaldırılmasıyla devam eden derinleşmede aralarında azımsanmayacak miktarda boyalı
seramik örneklerinin bulunduğu çoğunlukla Geç Dönem malzemesinin ele geçtiği bir çukur
tespit edilmiştir. Bu çukurun sona ermesiyle birlikte doğu-batı doğrultusunda uzanan bir
duvar açığa çıkmaya başlamıştır. Bu duvar Erken Tunç Çağı’na aittir.
Açmada öncelikli olarak döküntü taşlar, çukur ve Geç Dönem dolgusu kazıldıktan sonra,
Erken Tunç Çağı’na ait kırmızı renkli ve oldukça sert bir yapı gösteren kontekste
derinleşilmiştir. Alanın tam ortasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen
biçiminde bir mekan açığa çıkarılmıştır.
Oldukça kısıtlı iki alanda ve kısa süreli çalışılmasına rağmen Erken Tunç Çağı’na ait önemli
verilerin elde edildiği Cennettepe kazı alanında bu tabakaya ait kazılar imkanlar
doğrultusunda devam ettirildiğinde çok daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılacağı açıktır.


kaynakça: www.ttk.gov.tr/

Share:

21 Ekim 2015 Çarşamba

Kalp hastalıkları belirtileri ve nedenleri

Kalp hastalıkları belirtileri ve nedenleri

Kalp hastalıklarının belirtileri ve nedenleri hakkında bilgi veren Kalp ve Damar Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Zeynep Tartan, her 3 kadından 1’inin kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bu oranın meme kanserinden ölüm oranının 10 katı olduğunu söyledi. Kalp ve damar hastalıkları kadınlarda erkeklere oranla 10 yıl daha sonra ortaya çıkmakta ve risk özellikle menopozdan sonra daha da artmaktadır. Menopozla birlikte, hipertansiyon, kan yağlarının yükselmesi, diyabet, kilo artışı gibi risk faktörlerinin oluşumunun artması, kalp hastalığının oluşumunu da hızlandırmaktadır.

Kadınlar maalesef erkeklere oranla, kendi risk faktörlerini daha az fark etmektedir. Kalp hastalığının yakınmaları, kadınlarda erkeklere göre daha belirsiz seyretmekte bu nedenle çok uyarıcı olmamaktadır. Erkekler daha çok göğüs ağrısı yakınması ile başvururken kadınlarda yorgunluk, nefes darlığı gibi daha genel yakınmalar şeklinde başlamaktadır. Böylece birçok kadın bu yakınmaların üzerinde durmayıp daha geç dönemde hastalık ilerledikten sonra doktora gitmektedir.
Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan testler, kadınlarda daha az uygulanmakta ve daha yanıltıcı sonuçlar vermektedir. Bu sebeple de erken teşhis edilme oranı, erkeklere göre daha düşük olmaktadır.

Ne zaman kalp hastalığı belirtilerinden şüphelenmeliyim?

Kalp damar tıkanıklığı çok belirsiz hatta bazen ilk bulgu olarak kalp krizi ile ortaya çıkabilir ancak şu bulgular varsa mutlaka kalbinizi kontrol ettirin.
 • Eskiden yürüdüğüm mesafeleri artık rahat yürüyemiyorum, nefesim kesiliyor, çabuk yoruluyorum.
 • Yürürken göğsümde bir yanma oluyor veya göğsümde bir baskı, basınç hissi oluyor.
 • Tok karnına yürürken veya elimde yükle yürürken zorlanıyorum
 • Hızlı yürürken veya yokuş yukarı giderken, rüzgara karşı yürürken göğsümde ağrı, yanma veya zorlanma oluyor.
 • Yürürken sol kolumda ağırlık ve uyuşma oluyor yoruluyorum.

Kalpteki her ağrı dikkate alınmalı mı?

Kalp, 24 saat durmadan çalışan ve normal bir adaleden daha fazla oksijene ihtiyaç duyan bir organdır. Damarlardan biri tıkanırsa ve yeteri kadar oksijen kalbe gitmezse kalp krizi oluşur. Kalp krizi yürürken ağrılarla başlayabilir ve sonrasında istirahat ederken de kendisini gösterebilir. Bunun yanında ağrısız kalp hastaları da (sessiz kalp hastalığı) vardır. Ağrısı olmayan hasta şansızdır. İlk ağrı kalp krizi, ilk kalp krizi yaşamı yitirecek kadar ağır olabilir.

Hangi ağrılar kalp krizini haber veriyor?

Göğüs, boyun, kol, sol bilek ya da parmakta ağrı, baskı hissi, uyuşukluk ve karıncalanma varsa hemen doktora gidilmelidir. Özetle bu bölgelerde daha önce olmayan herhangi bir his dikkate alınmalıdır.

Kalp hastalıklarının nedenleri

Kalp ve damar hastalıklarının en az %80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, diyabet gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir. Bu nedenle bu risk faktörlerinin azaltılması durumunda, kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm ve sakatlık oranının %80-90 oranında azaltılabileceği bilinmektedir.
Kadın ve kalp hastalığı ilişkisini anlamak için bu risk faktörlerinin, kadın cinsiyette nasıl bulunduğuna bakmak aydınlatıcı olur.
Sigara: Kadınların çalışma hayatında daha fazla aktif rol almalarıyla birlikte sigara tüketimi de artmıştır. Sigara önlenebilmesi mümkün olan, en önemli kalp ve damar hastalığı risk faktörüdür. Öyle ki günde 1-4 adet sigara içen kadınla, hiç içmeyen kadın karşılaştırıldığında içenlerde risk 2 kat daha fazla artmaktadır. Kadınlar sigarayı bırakmada erkeklere oranla, kilo alma kaygısıyla daha fazla zorlanmaktadır.
Hipertansiyon: Yurt dışındaki araştırmalar hipertansiyonun erkekte, kadından daha fazla olduğunu göstermektedir. Ancak ülkemizde hemen her yaş grubunda kadında hipertansiyon erkekten daha sık olarak gelişmektedir. Bunun en önemli sebebi Türkiye’de kadınlarda şişmanlık ve bunun sonucu metabolik sendrom, diyabet, insülin direnci gibi hastalıkların daha fazla görülmesidir. Bu hastalıkların hepsi hipertansiyon oluşumunda ve kan yağlarının bozulmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle hareketsiz yaşantı ve egzersiz alışkanlığının olmaması kilo artışı ve hipertansiyon oluşumu için en önemli sebeplerdir.
Kadınlara özel gebelikte başlayan hipertansiyon da ayrı bir önem taşımaktadır. Gebelikte başlayan hipertansiyon öyküsü olan kadınların, olmayanlara göre kalp ve damar hastası olma riski daha yüksektir. Bu nedenle gebelikte tansiyonu yüksek seyreden kadınların, doğum sonrası daha sıkı izlem altında tutulması önerilir.
Kan yağlarının yükselmesi: Orta yaşlı sağlıklı bir kadında kolesterolün 200 mg/dl’nin üzerinde olması, iyi huylu kolesterol olan HDL’nin 50 mg/dl’nin altında olması, kalp ve damar hastalık riskini arttırır. HDL kolesterolü östrojen hormonu nedeniyle kadında erkekten daha yüksek oranda bulunur ve bu sebeple daha koruyucudur. Ancak kilo artışı ve hareketsiz yaşantı, sigara tüketiminin artması HDL kolesterolünün başlıca düşmanıdır. Damar tıkanıklığından sorumlu olan kötü huylu LDL kolesterolünü düşük düzeyde tutabilmek için, sadece yeme içme konusunda dikkatli olmak yeterli olamamaktadır. LDL kolesterolünü düşük tutabilmek için düzenli fizik aktivitenin de olması gerekir. Haftada en az 3 gün ortalama 1 saat kadar tempolu yürüyüş gereklidir. Araştırmalar kalp hastalıklarından korunma için riskli olan kadınlarda LDL kolesterol düzeyinin 130 mg/dl’nin altında olmasını önermektedir.
Obezite ve hareketsiz yaşantı: Ülkemizde yapılan önemli bir araştırma olan TEKHARF çalışması sonuçlarına göre 40 yaş üstü kadınların %46.6’sı obez kapsamına girmektedir. Aynı grup kadınların 2/3’ü ya çok az ya da az fiziksel aktivite yapmaktadır. Fazla kilolu olmak diyabet riskini 3 kat arttırmaktadır ve diyabet sıklığı ülkemizde kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Diyabet erkelerde kalp ve damar hastalığı riskini 2-3 kat artırırken, kadında 3-7 kat arttırmaktadır. Hamilelik sırasında açlık kan şekeri 121 mg/dl ve üzerinde seyreden kadınlarda doğum sonrası diyabet gelişme riski 21 kat artmaktadır. Bu nedenle doğum sonrası alınan kiloların diyet ve egzersizle 6-12 ay içinde geri verilmesi çok önemlidir.

Kalp ve damar hastalıkları neden kadınlarda daha fazla görülüyor ?

 • Bulguların daha hafif belirtilerle başlaması nedeniyle daha geç evrede teşhis edilmektedir.
 • Kadınlarda hastalığı araştırmaya yönelik yapılan testler erkeklere göre daha yanıltıcı sonuçlar vermektedir.
 • Kadınlarda risk faktörleri, erkekte olduğunda daha fazla hastalık riskini arttırmaktadır.
 • Kalp ve damar hastalığı olan kadınlar erkeklere oranla daha fazla ölmektedir.
Kalp ve damar hastalıkları çok yavaş ve sinsi ilerleyen bir hastalık olup bu nedenle hastalığı önleme de en önemli yöntemin risk faktörlerinin kontrolü olduğu unutulmamalıdır.

Düşen tansiyonu yükseltmek için ne yapabilirim?

Göz kararması, baş dönmesi, ani bir halsizlik ve ter boşalması gibi durumlar tansiyon düşüklüğünde olabilir. Tansiyon düşmesine bağlı yakınmalar olduğunda hemen oturur ve mümkünse yatar pozisyonda ayaklarınızı baş seviyenizden yukarı kaldırın. Kendinizi iyi hissedene kadar ayağa kalkmaya çalışmayın.
Eğer tansiyon ilacı kullanıyorsanız bu durumdan doktorunuzu haberdar edin ve ilaçlarınızı gözden geçirin. Bol miktarda sıvı almaya özen gösterin. Çok fazla tuz kaybınız olmuşsa tuz alımınızı arttırın. Kendinizi iyi hissettiğinizde hemen ayağa kalkmayın. Önce biraz oturun sonra destek alarak ayağa kalkın.

Yükselen tansiyonu düşürmek için ne yapabilirim?

Tansiyon yükselmesi durumunda önce panik olmayın. Heyecan ve sinirlilik tansiyon düşüşünü engeller. Gerilimli bir ortamdaysanız sakin ve temiz hava alabileceğiniz gevşeyebileceğiniz bir yere geçin ve sakin sakin nefes alın. Tansiyon düşürmede kullanılan dilaltı hapını dilinizin altına koyun ve 30 dakika sonra tekrar tansiyonunuzu ölçün.
Tansiyon ilaçlarınızı düzenli kullanın, o günkü dozunu almadıysanız hemen alın ve tansiyonunuzu takip edin. Tuzu ve tuzdan zengin gıdaları çok az tüketin. Ağrı kesiciler tansiyon artışına sebep olabileceğinden doktorunuza danışarak alın.

Yorgunluk hissi ile kalp hastalıkları arasındaki ilişki nedir?

Kendisini yorgun hissettiğini ve gittiği doktorların herhangi bir neden bulamadığını söyleyen hastaların bir kez de kardiyolojik muayeneden geçmeleri önemlidir. Yorgunluk bazı kalp hastalıklarının ilk bulgusu olabilir. Kişinin, yürümek, merdiven çıkmak gibi günlük aktivitelerini yapmakta zorlanmasıyla ilgili yakınması, akla ilk olarak kalp hastalığını getirmemelidir. Ancak kansızlık, tiroid ya da çeşitli kas ve nörolojik hastalıklar bulunmadığında kalp hastalıklarının da yorgunluk nedeni olabileceği unutulmamalıdır.

Yorgunluk hangi kalp hastalıklarının belirtisi olabilir?

Kalbin pompalama gücü azaldığında; yani kalp yetmezliği oluştuğunda, hastanın ilk yakınmaları, yorgunluk, bitkinlik olabilir. Tüm organ ve dokuların olduğu gibi, iskelet kaslarının da kana gereksinimleri vardır. Kalbin pompalama gücü azaldığında, vücut kanı öncelikli olarak beyin, böbrek ve kalbe gönderdiğinden, iskelet kaslarına gelen kan miktarı azalır. Dolayısıyla, kişi kendini yorgun hisseder. Kalp yetmezliği tedavisi olan bir hasta, yorgunluktan yakınmaya başladığında, kalp yetmezliğinin kötüye gittiği düşünülmelidir.

Yorgunluğa hangi belirtiler eşlik ettiğinde kalp hastalıklarından şüphelenmeli ve kardiyoloji uzmanına başvurmalı?

Sebebi bulunamayan yorgunluğun kalp krizinin erken bulgularından olabileceğini söyleyenler vardır. Bir kişide hiçbir neden yokken, yorgunluk, uyku bozukluğu, aşırı sinirlilik, nefes almada zorluk ortaya çıkarsa, bunun bir kalp krizi habercisi olma ihtimali vardır. Önceleri bu bulguları “infarktüs öncesi sendromu” (preinfarktüs sendromu) olarak isimlendirenler olmuşsa da, bugün için klasik bilgi olarak kabul edilmemektedir. Ancak kalp krizi geçiren kişilere sorulduğunda pek çoğu kriz öncesinde böyle bir dönem geçirdiğini söylemektedirler.
 Özellikle ; yorgunluğa eşlik eden;
 • Eforla gelen göğüs ağrısı,
 • Göğüs yanması
Koroner arter hastalığı ile ilgili olması kuvvetle muhtemeldir.
 • Nefes darlığı,
 • Gece uykudan nefes darlığı ile uyanma
Kalp yetmezliği ile ilgili olabileceği düşünülmelidir. Bu hastalar vakit geçirmeden kardiyoloji uzmanına başvurmalıdırlar.

Yorgunluk belirtisi ile ortaya çıkan ve kalp hastalıklarıyla en çok karıştırılan hastalıklar hangileridir?

Yorgunluk belirtisi verip, kalp hastalığıyla karıştırılan hastalıkların başında tiroid hastalıkları ve MS gibi, miyopatiler gibi nörolojik hastalıklar gelmektedir. Yorgunluğun sebebi basit bir biçimde kansızlığa bağlanıp, daha sonra kalp hastalığı olduğu anlaşılan hastalar da vardır.
Yorgunluk belirtisiyle doktora kadınlar mı, yoksa erkekler mi daha çok başvurur?
Genelde bu belirtiyle kadınların daha sık başvurduğunu söyleyebiliriz.

Yorgunluk belirtisinin ciddiye alınmaması ne gibi sorunları beraberinde getirir?

Yorgunluk belirtisini önemsemeyip doktora başvurmayan, bu sebeple erken tanı ve dolayısıyla tedavi şansını yitiren kalp hastaları vardır. Kalp krizi geçiren hastaların pek çoğu, geriye doğru düşündüğünde, başta yorgunluk olmak üzere, nefes alamama, uyku bozukluğu, aşırı sinirlilik gibi pek çok yakınması olduğunu hatırlamaktadır. Bu yakınmalarla kendisine müracat eden hastada bunların kalp krizi habercisi olduğunu düşünüp hastasını kardiyolojiye yönlendiren hekim, hastasını kalp krizi gibi son derece ölümcül bir hastalıktan korumuş olur.

Kalp kontrolleri ne zaman başlamalı?

Kalp kontrolleri anne karnında başlamalıdır. 3. ayını bitirdikten sonra ultrason ile bebeklerin kalp odacıklarına bakılıp, sağlıklı olduğu teşhis edilmelidir. Doğumdan sonra beş yaş içinde ECHO yapılmalı, daha sonra 20 yaşına kadar hiç olmazsa birkaç kez kan şekeri, kan yağları, tansiyon kontrolü yapılmalıdır.

Kalp sağlığı açısından en riskli dönem hangisi?

20 ila 30 yaş kalp sağlığı bakımından yıpranma katsayısının en fazla olduğu dönemdir. Üniversiteye gelene kadar süper zorlamalı sınavlar, üniversiteye başlayınca aileden ilk kez ayrılma, ilk aşk, evlilik, çocuk sahibi olmak kalbi yormaktadır. Doğduğumuzda kalbimiz sıfır yaşındadır. 20 yaşına geldiğimize ise kalp 20 yaşından daha fazla olduğu kesindir. Önemli olan kalp yaşı ile normal yaşı dengeli götürmektir. Bu dönem en çok sigaraya başlandığı dönemdir. Türkiye’de 15-27 yaşa arasında her gün sigara içme oranı %22, her üç üniversite öğrencisinden birisi (%33) sigara içiyor. 30 yaşına kadar kötü kullanılmış bir kalp erken kalp krizini hazırlar.

Hangi hastalarda sessiz kalp hastalığı görülür?

Ağrı, vücudu koruyan bir mekanizmadır. Ağrı mekanizması bozuk olan hastalar, diyabetliler, KOAH hastaları ve şişmanlardır. Yaklaşık % 20 hastamız bu gruba girmektedir. Ayrıca kadınların arıya tahammüllerinin yüksek olması nedeni ile erkelere nazaran sesiz kalp hastalığı daha çok görülmektedir.

Erişkinlerde kalp kontrolleri ne sıklıkla yapılmalı?

Ailesinde erken kalp hastalığı, kendisinde veya ailesinde diyabet, yüksek tansiyon ve aşırı kilolu olanlar yüksek risk grubundadır. Risk grubundakiler 30, risk grubunda olmayanlar ise 40 yaşında sonra her yıl kan testleri, tansiyon kontrolü ve efor testi yaptırmalıdır. Özellikle 40 yaş sonrası yüksek riskli işlerde çalışan, adrenalini yüksek üst düzey yöneticiler için gelecek için bilgisayarlı koroner anjiyografi yaptırmalarını öneriyorum. Bu mükemmel teknoloji sayesinde gelecek 10 yıl içinde kalp ve damar hastalıklarının durumu hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Günümüzde gençlerin yaşlarını ve mesleki birikimlerini aşan işlerde çalışmaya başlaması, yaşları itibari ile alamayacağı sorumlulukları almaları, kendilerini ispat edebilmek için kendilerini tüketmeleri koroner kalp hastalıkları riskini artırmaktadır.

Yüksek endorfin kalp sağlığı için iyi mi?

Vücudumuzda kendi ürettiğimiz iki hormon var: adrenalin ve endorfin. Adrenalin, bizi ayakta tutan hormondur. Tansiyonumuzu ve nabzımı yükseltir. Ama çarpıntı, spazm ve yüksek tansiyon yapar. Endorfin ise damarları genişletir. Her ikisi de mutluluk verir ve alışkanlık yapar. İyi bir müzik dinlerken, iyi bir kitap okurken, sakin bir yürüyüşten sonra kan endorfin seviyemiz yükselir. Endorfin ne kadar yüksek, adrenalin ne kadar düşük olursa kalp sağlığı o kadar iyi olur. Kalp sağlığının gerçek formülü adrenalini azaltıp, endorfini artırmaktan geçiyor.

Çocuklar kalp krizi geçirebilir mi?

Çocuklarda kalpten gerçekleşen ölümler kalp krizi değildir. Kalp krizi olabilmesi için kalbi besleyen damarların içinde bir pıhtı oluşup, damarları tıkaması gerekmektedir. Çocuklardaki olaylar genellikle doğumsal olayların getirdiği nedenlerdir. Bu bir kapak darlığı (çoğunlukla aort kapak), doğumsal ritim bozukluğu ve kalbin iki duvarı arası kalınlaşması olabilir. Çoğunlukla çocuklardaki ölümler doğumsal anomalilere bağlı ritim bozukluğu ile olmaktadır. Yeni doğan bebeklerde emme zorlukları, emerken morarma gibi sorunlar yaşanırsa bu doğumsal bir kalp anomalisinin habercisidir.

Soğuk ve sıcak kalp sağlığını nasıl etkiler?

Kalp krizi ve damar hastalıkları kışın artmaktadır. Soğuk, bir spazm faktörüdür. Soğuk direkt göğüsten ya da nefes yoluyla ağızdan alınınca spazma neden olur. Özellikle soğuk havalarda dışarı çıkarken sıkı giyinilmeli ve mutlaka atkı takılmalıdır. Kış aylarında kullanımı artan kimi grip ilaçları ritim bozukluğuna neden olmaktadır. Yazın da aşırı sıcaklar oluşan su kaybı kalp sağlığını tehdit eder. Terleme ile kaybedilen elektrolitler ritim bozukluğuna, kaybedilen su nedeni ile kanın koyulaşarak akışkanlığının azalması da koroner damar içinde mevcut masum bir darlığın tıkanıklık yapmasına neden olabilir. Yazın içilmesi gereken su miktarı; idrar rengi açık olacak miktarda olmalıdır. Bu da yaz ayları için 2,5-3 litre demektir.

Kalp için hangi spor yapılmalıdır?

Kalp sağlığı için en iyi spor hızlı yürümedir. Bünyeyi fazla yormayacak şekilde spor yapılmalıdır. Eğer vücut alışkınsa günde 45 dakika yürümek idealdir. Ancak ilk defa spor yapılacaksa çok yüklenmemek ve vücudu yormamak gerekmektedir. Kalp sağlığı için ikinci önemli spor dalı da yüzmedir. Yapılacak olan spor sırasında nabzın yüzün altında olmaması ama yüz yirminin de üzerine çıkarılması gerek yoktur.

Kalp hastalıklarından korunmanın ilk adımı sigaradan uzak durmak olmalıdır. Sonrasında ise kilo, tansiyon ve şeker kontrol altında tutulmalıdır. Hayatınızdan şeker ve karbonhidratları çıkarınız. Sigara ile hiç tanışmayınız.
kaynakça: http://www.medikalakademi.com.tr/kadinlarda-kalp-hastaliklari-belirtileri-ve-nedenleri/
Share:

10 Ağustos 2015 Pazartesi

Ferrarisini Satamayan Gezgin

Share:

Farklı bir tatil rotası: Yayla Turizmi

Farklı bir tatil rotası: Yayla Turizmi

Yayla Turizmi
Ülkemizin sahip olduğu kendine has doğal güzellikler sınırsız. Güneyde Akdeniz kıyıları, kuzeyde Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun eşsiz kültürel mirası, hepsi birbirinden kıymetli. Bu sebeple, bu görkemli coğrafyada yapılmayan turizm çeşidi de yok. Yayla turizmi bunlardan bir tanesi. Sahip olduğumuz uygun iklimsel özellikler yayla turizminin kapılarını açıyor. Bu bakımdan ülkemizin kırsal kesimlerindeki benzersiz yaylalar; dağ tırmanışlarına, trekking, yamaç paraşütü gibi etkinliklere, atlı doğa gezilerine, doğal bitki örtüsü incelemelerine, jeep safari ve bunun gibi tüm doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine son derece elverişli.

Yayla Turizm Merkezleri

Yayla Turizm Merkezleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı son yıllarda giderek artan bir biçimde yayla turizmini geliştirme ve tanıtma çalışmalarına ağırlık veriyor. Bakanlık son çalışmasından sonra 26 adet yayla turizm merkezi belirledi. Ve bunlardan 24’ü Karadeniz’de yer alıyor. Türkiye genelinde 11 ilde yayla turizm merkezi mevcut.
Sinop’ta;  Ayancık-Akgöl, Türkeli, Kurugöl yaylaları, Ordu’da; Çambaşı, Akkuş-Argın, Mesudiye-Keyfalan, Mesudiye-Topçam yaylaları, Giresun’da; Bektaş, Kümbet, Yavuzkemal yaylaları, Trabzon’da; Çaykara-Uzungöl, Akçaabat Karadağ, Tonya-Erikbeli, Maçka-Şolma, Araklı-Pazarcık, Yeşilyurt Yılantaş yaylaları, Rize’de; Anzer, Ayder yaylaları, Artvin’de; Kaçkar Yayla’ları, Gümüşhane’de; Zigana (Kayak Merkezi) , Bayburt’ta; Kop Dağ’ı (Kayak Merkezi) Gaziantep’te; Hızır (Huzurlu) Yayla’sı, Manisa’da; Spil Dağ’ı ve Antalya’da; İbradı Yayla’sı yayla turizmine hizmet veren merkezler.

Yayla Turizmi Kimler İçin Daha Uygun

Yayla Turizmi Kimler İçin Daha UygunDoğayla iç içe yaşamayı seven, macera benim için en büyük tutkudur diyen, tatilde eğlenmek yerine, öğrenmek, keşfetmek ve kendi sınırlarını denemek isteyenler için yayla turizmi ideal. Bitkiler bakımından sınırsız seçenek sunan yaylalarda endemik türlerin araştırmasını yapmak, yaban hayatı gözlemlemek, mevsimine göre bitkiler derlemek, yöresel kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımak, kamp kurarak doğa içinde bir yaşam deneyimlemek, değişik bir alternatif.

Yayla Turizmi; Ekolojik Turizm

Yayla Turizmi-Ekolojik Turizm

Zaten yayla turizminin bir amacı da bu yüksek rakımlı ve gizemli coğrafyaların kendine özgü doğal ve kültürel değerlerini koruyarak tanıtmak ve bu bilinci yaymak. Bu işi yapan tur şirketleri içinde yöreye özgü ve ekolojik bilince sahip olan şirketleri seçmekte bilhassa yarar var.
Bu tip şirketler yaylaların ve yayla yaşamının, koruma ve kullanma dengesini dikkate alarak turizm faaliyetleri içinde bulunuyor ve doğal dengeye olağanüstü hassasiyet içinde geziler düzenliyor.
Bu turlar aynı zamanda doğa ile barışık ve sürdürülebilir bir turizm için tura katılan kitleleri bilinçlendirerek, ülkemize yeni doğaseverler kazandırıyor.

Toros Yaylaları

Toros Yaylaları

Toros Dağları, Akdeniz’in başının göğe erdiği yerler. Yörüklerin yaşam biçimini yükseklere taşıdığı bu eşsiz güzellikteki dağlarda yaylalar çok. Bu yaylalarda sıklıkla çam, ardıç, köknar, sedir ağaçları var.
İlkbaharda Yörükler hayvanlarını otlatmak için Toros yaylalarına çıkıyor ve yayla turizm sezonunun da en keyifli zamanı başlıyor. Bu yaylalardaki buz gibi pınarlar doğaseverleri kucağına çağırıyor. Toros dağlarının yamaçlarında narenciye bahçeleri çokken, yukarılara doğru çıkıldıkça çeşitlilikte artar. Her türden maki, sandal ağaçları,  yabani zeytinler, böğürtlen, sakız ağaçları, erguvanlar, kocayemişler ve mevsimine göre muhteşem çiçekler ile baş döndürür. Ve tüm bu ekolojik düzen, içinde her türden yaban hayvanı da barındırır.

Karadeniz Yaylaları

Karadeniz Yaylaları

Yüzünü hoyrat rüzgârlara, eteklerini hırçın dalgalara bırakmış Karadeniz yaylaları da ayrı bir keyif. Bu yaylaların çevresi ladin türü çam ağaçları kaplı. Toroslara nazaran daha nemli, sisli ve yağmurlu olduğundan yeşilin tonları da benzersiz. Bu yaylalarda bulunan ağaç çeşitleri köknar, ladin, sarıçam, sedir, kayın, meşe, ıhlamur, karaağaç, gürgen, kızılağaç, yabani fındık türler.
Share:

Japon Mühendis’ten Yeni Ulaşım Aracı: WalkCar

Japon Mühendis’ten Yeni Ulaşım Aracı: WalkCar

Japon Mühendis’ten Yeni Ulaşım Aracı: WalkCar
Kuniako Saito adlı Japon mühendis, küçük boyutuyla dikkatleri üzerine çeken bir ulaşım aracı tasarladı. “WalkCar” adına sahip olan bu araç, küçük boyutlu, hafif ve kullanışlı olma özellikleriyle ön plana çıkıyor. 3 saatte tamamen şarj olan ve tam bir şarjla toplamda 12 km yol alabilen WalkCar, maksimum 120 kg ağırlık taşıyabiliyor.
WalkCar’ı kullanırken, gideceğiniz yöne göre vücudunuzu çevirmeniz ve araca yön vermeniz gerekiyor. Kapalı mekanlarda ve açık mekanlarda kullanılması için iki ayrı model olarak karşımıza çıkan WalkCar, hafif ve sağlam olması için alüminyumdan yapılmış. Ağırlık olarak yaklaşık 3 kg olan araç, küçük ama marifetli olmasıyla göz doldurmakta. Japon mühendis Kuniako Saito, WalkCar için Ekim ayında Kickstarter üzerinden bağış toplamaya çalışacak. Fiyatının 100 bin Japon Yeni(800 Dolar) olması planlanan projenin2016 yılının ilkbahar aylarında satışa sunulması bekleniyor.
Share:

8 Ağustos 2015 Cumartesi

Aamir Khan Filmleri


Aamir-Khan

Aamir Khan Filmleri

Günümüzün en ünlü Hintli oyuncusu sanırım Aamir Khan olmalı. 1965 doğumlu oyuncunun yapımcılık ve yönetmenlik deneyimleri de var. Henüz sekiz yaşında ilk oyunculuk deneyimini tadan Aamir Hussain Khan, tüm Dünya’daki en ünlü Müslüman aktörlerden biri…
Rajkumar Hirani’nin yönettiği Üç Aptal (3 Idiots) oyuncunun en iyi filmi bence. İyi bir komedi izlemek isteyenlere önerdiğim bir Hint yapımı. Alışık olunan yerli ve Hollywood komedilerine alternatif arıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Usta oyuncu, bu filmle birçok ödül almıştı aynı zamanda.
Son dönem Bollywood yapımı arayanların da zevkle izleyeceği film ise, Lagaan… 2001 yapımı film, Akademi Ödülleri’ne aday gösterilmişti. Bollywood ile çağrıştırılan müzikal, aşk ve bir miktar maceranın en hoş harmanı bu filmdir…
2013 yılında gösterime giren Dhoom 3 filmide beni çok etkileyen filmlerinden olmuştur Aamir Khan’ın. Filmde macerayı, sevgiyi bolca tadabilirsiniz. Açıkçası filmde Aamir Khan oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.
Akılda kalan bir diğer filmi ise 2007 yılında gösterime girmiş olan, Yerdeki yıldızlar Her çocuk özeldir filmi. Özellikle anne babaysanız şiddetle izlemenizi tavsiye edebilirim. Film duygusal olduğu kadar da sürükleyici, bir solukta bitirebileceğiniz türden bir yapım.
PK, sanatçının bildiğim son filmi ve tüm hünerlerini de birlikte sunduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Belki öncekiler kadar ilgi çekici olmayabilir; ama fırsatını bulanın kaçırmaması gerekiyor bence… Piyasada film olarak izlediğimiz bir çok yapımdan daha iyi olduğu kesin.
Aslında Hint filmleri ile aram pek iyi değildir. Daha çok pahalı prodüksiyonları izlemekten zevk alırım fakat ilk izlediğim 3 idiots filminden sonra Aamir Khan’ın oynadığı filmler dikkatimi çekmeyi başarmıştı. Filmlerde ki dans sahnelerini geçince izlediğim her filminden zevk aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim.
Share: